FYLKESVEI

Nytt oppdrag: Fylket vil ruste opp 2,5 kilometer av fylkesvei 848

Troms og Finnmark tar et lite krafttak på deler av fylkesveien på Rolla.

Fylkesvei 848 på sørsiden av Rolla, litt øst for Sørrollnes.
Fylkesvei 848 på sørsiden av Rolla, litt øst for Sørrollnes. Foto: Google Maps
25. apr. 2022 - 09:21

Troms og Finnmark fylkeskommune skal utbedre to strekninger av fylkesvei 848 i Ibestad kommune i Troms. Det er på sørsiden av øya Rolla, rett øst for Harstad, og strekningene ligger ved Ytre Forså og ved Sørrollnes.

Strekningen er benevnt henholdsvis som parsell 4 ved Ytre Forså (1670 meter), og parsell 5 ved Sørrollnes (900 meter). fartsgrense er 80 km/t, og ÅDT er på 250.

Strekningene skal rustes kraftig opp. I grove trekk skal det følgende skje:

 • Ny overbygning og noen steder ny veifylling
 • Breddeutvidelse til minimum 5,5 meter
 • Stedvis omlegging av traséen (særlig på parsell 4)
 • Stikkrenner i flere ulike dimensjoner
 • Støttemurer av prefabrikkerte betongelementer
 • Riving og fjerning av de to gamle betongbruene og bygging av to nye betongbruer over Storelva på parsell 4, inkludert midlertidig omkjøringsvei
 • Særlige tiltak der veien skal breddeutvides forbi ei rørgate til et kraftverk
 • Rassikringstiltak av ulike slag
 • Erosjonssikring og motfylling ved parsell 5

Noen anslåtte volum i prosjektet (cirkatall):

 • Vegetasjonsrydding: 53.000 m2
 • Vegetasjondekke: 10.540 m3
 • Jordmasser til fyllplass: 16.500 m3
 • Fylling i linja, sprengt stein fra linja: 5600 m3
 • Sprengt stein til fyllplass: 4900 m3
 • Sprengning i linja: 29.400 m3
 • Kontursprengning: 6000 m

Endelig frist for å være ferdig med det hele er 22. september 2023, men det finnes en rekke delfrister:

 • 14. oktober 2022: Omkjøringsveien ved Storelva skal være ferdig.
 • 8. desember 2022: Hele parsell 5 samt en del av parsell 4 skal være ferdig, men asfaltdekekt har frist til 22. september 2023.
 • 2. juni 2023: En del av parsell 4, inkludert de to nye bruene over Storelva.
 • 18. august 2023: Resten av parsell 4.

Byggherren stiller en rekke økonomiske krav til entreprenøren: Positiv egenkapital, gjennomsnittlig årsomsetning på minst 140 millioner de siste tre årene, samt en egenkapitalandel på minst ti prosent.

Fylket holder tilbudskonferanse 29. april, og frist for å gi tilbud er 30. mai.

Knut Aarebakke i Nito.
Les også

Nito ser ny trend: Lojalitet kan være mer lønnsomt enn jobbskifte

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.