PRODUKTNYHETER

Nytt  om badeanlegg

De blir hele tiden utsatt for store fuktbelastninger, antall skader er urovekkende. Derfor må eierne stille spesifikke krav til materialer, løsninger og utførelse.

De ansvarlige for anleggene har nok lenge manglet oppdaterte byggtekniske anvisninger. Håndboka retter på dette, og er dermed et nødvendig (og praktisk) oppslagsverk. Anvisningene er for øvrig gyldige for alle bygg med høy fuktbelastning. Boka er godt illustrert og anviser tekniske løsninger for bygging, rehabilitering og systematisk drift og vedlikehold.

Bade- og svømmeanlegg, Håndbok 52, Norges Byggforskningsinstitutt