OFFSHORE

Nytt navn for fusjonert Kværner

Anders J. Steensen
8. feb. 2002 - 07:30

- Vi ser frem til sammenslåingen. I mangt og meget kompletterer de to bedriftene hverandre, og vi kan sammen tilby kundene et langt bredere utstyrsspekter enn tidligere, sier markedssjef Torstein Bringa i Maritime Hydaulics.

Han får følge av administrerende direktør Bjørn Ottar Wille i Kværner Eureka, som ser få konflikter i forbindelse med fusjonen. - Det skal bli spennende å gå ut i markedet når fusjonen er klar, sier han.

Både Bjørn Rudshaug og Bjarne Larsen i Maritime Haydraulics, som omfattes av fusjonen, synes at viljen til investeringer i ny teknologi i selskapet er god. Begge trives svært godt under Aker Maritimes ledelse og satsing. De regner ikke med at situasjonen endrer seg etter fusjonen. - Her har vi fått alle muligheter til å realisere nye ideer og styrke oss teknologisk, understreker Larsen.