OLJE OG GASS

Nytt krav kan gjøre et oljefelt to milliarder dyrere å bore

Forslaget vil få «svært store konsekvenser», mener Norsk olje og gass.

Flergrensbrønner har vært med på å gjøre Trollfeltet til en suksess. Nå frykter bransjen at nye regler vil skape store begrensninger på denne typen brønner og øke kostnadene.
Flergrensbrønner har vært med på å gjøre Trollfeltet til en suksess. Nå frykter bransjen at nye regler vil skape store begrensninger på denne typen brønner og øke kostnadene. Bilde: Statoil
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
4. des. 2013 - 10:48
Vis mer

I fremtiden kan brønner på norsk sokkel måtte utformes slik at det er tilstrekkelig å bore én avlastningsbrønn for å stoppe en utblåsning.

Kravet vil skape store begrensninger i design av blant annet flergrensbrønner.

Bransjen advarer om at reglene vil føre til økte kostnader og dårligere ressursutnyttelse (se regneeksempelet lenger ned).

Les også: Slik kan norsk sokkel bli billigere

Macondo-ulykken

Petroleumstilsynet la dette og flere andre forslag, blant annet om Nå skal ikke oljearbeiderne lenger få lov til å låse lugardøra ut på høring rett før sommerferien. Nylig har bransjen reagert gjennom en rekke høringsuttalelser.

Utblåsningen på Deepwater Horizon i Mexicogulfen har aktualisert problemstillingen, skriver Petroleumstilsynet om brønnkravet.

Avlastningsbrønner er en av metodene som kan brukes for å få kontroll over en ukontrollert utblåsning.

«Svært store konsekvenser»

Forslaget om at brønner skal utformes slik at det er tilstrekkelig med én avlastningsbrønn vil ha «svært store konsekvenser», ifølge høringsuttalelsen til Norsk olje og gass.

Ressursutnyttelse og sikkerhet er argumentene deres mot forslaget.

– Dette tiltaket vil få svært negative konsekvenser både med hensyn til kostnader og ressursutnyttelser. I noen tilfeller vil kravet også kunne øke sjansen for en brønnhendelse, sier Maiken Ree, informasjonssjef for HMS i Norsk olje og gass, som forventer at myndighetene vil vurdere innspillet fra bransjeorganisasjonen.

Hun presiserer at de er enige i flere av forslagene til endringer i regelverket, og at bransjeorganisasjonen er innforstått med at regelverket skal oppdateres, men at reglene må sikre forsvarlig ressursutnyttelse.

Les også: Sjekk ut vårt gigantiske multimedierigg fra Statfjord B

Milliardtap

Et regneeksempel viser hva kravet kan koste for et enkelt felt med havbunnsbrønner.

En multilateral brønn med fire forgreninger kan i et gitt tilfelle ha en reservoarsone på 12.000 meter. Dersom man istedenfor må utvikle feltet med enkeltbrønner som hver kan ha 1500 meter reservoarsone, så må det bores syv enkeltbrønner for å erstatte den enkeltstående flergrensbrønnen.

I et slikt tilfelle kan borekostnadene øke med to milliarder, i tillegg kan man gå glipp av ressurser verdt over to milliarder kroner, ifølge Norsk olje og gass.

Kravene kan koste flere milliarder kroner i form av tapt produksjon, mener Norsk olje og gass. Årsaken er at bransjen vil bli tvunget til å velge et brønndesign som ikke er optimalt for å hente opp mest mulig hydrokarboner.

«Dette går imot det sterke fokus både OD og oljeselskapene har på å maksimere utvinningsgraden på norsk sokkel», skriver de og henviser blant annet til konklusjoner fra Åm-rapporten.

Formidabel utfordring

Petroleumstilsynet argumenterer for forslaget med at boring av flere avlastningsbrønner offshore praktisk talt er svært vanskelig.

«Industrien har ikke demonstrert overfor oss at avlastningsboring med to brønner er praktisk gjennomførbart til havs. Boring av to til tre avlastningsbrønner i et begrenset område vil være en formidabel utfordring med tanke på utstyret og boreinnretningene som kreves i en slik situasjon», skriver Petroleumstilsynet i forslaget.

Tilsynet mener at regelendringen ikke vil påføre bransjen store kostnader, fordi man i de fleste tilfeller i dag kan få kontroll over brønnen med én avlastningsbrønn i dag.

«I antatt svært sjeldne tilfeller kan forslaget medføre at brønner ikke kan bores, og at potensielle feltutbygginger derfor må settes på vent», skriver de imidlertid.

Ny helihangar på Statfjord B: Verdens dyreste garasje?

Bedre utstyr

Norsk olje og gass er ikke enige i dette. Studier som viser at det er praktisk mulig å bore og drepe en brønn på norsk sokkel med to avlastningsbrønner, er argumentet deres. I tillegg mener de at metoder for brønnkapsling er blitt bedre.

«Med det utstyr som nå er tilgjengelig for intervenering og kapsling av brønner, vil en operatør i de fleste tilfeller ha mulighet til å stoppe en brønnstrøm lenge før en avlastningsbrønn er boret», skriver Norsk olje og gass i høringsuttalelsen.

Norsk olje og gass mener myndighetene ikke har tatt dette innover seg i forslaget.

Flere krav

Kravet til kun én avlastningbrønn er bare et av flere forslag fra Petroleumstilsynet.

De foreslår videre at operatørene må også forsikre seg om at utstyr til å bore avlastningsbrønner, brønnkapslingsutstyr samt utstyr for pumping av borevæske ved tap av kontroll over brønnen er tilgjengelig. Petroleumstilsynet henviser til at det er opprettet baser for denne typen utstyr i Stavanger etter Macondo-ulykken.

Petroleumstilsynet innrømmer selv at enkelte av kravene kan drive opp riggratene. Blant annet et krav om at ikke pluggede brønner kan forlates i mer enn to år.

Les også:

Har ikke teknologi til å stanse oljeutslipp

Slik trener Barentshavets redningsmenn

– Dårlige kalkyler gjør at plattformkontraktene går til Asia  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.