Nytt amerikansk krigsskip får Kongsberg-missiler

NSM skal øke slagkraften på LCS-skipene.

Nytt amerikansk krigsskip får Kongsberg-missiler
USS Freedom har vært operativt i cirka seks år, og skal senere i år seile ut med NSM på dekk. Bilde: US Navy

Naval Strike Missile (NSM) fra Kongsberg er hovedbestykningen på de norske fregattene i Fridtjof Nansen-klassen og kystkorvettene i Skjold-klassen.

Nå skal missilsystemet øke slagkraften også på USAs nye, såkalte «Littoral combat ship» (LCS).

Testes på USS Freedom

En ikke navngitt talsperson fra US Navy sier til Scout Warrior at de gjennom Foreign Comparative Testing-programmet er i ferd med å anskaffe og installere NSM på USS Freedom (LCS-1).

Her er det altså snakk om å ettermontere det norske sjømålsmissilet på et allerede operativt skip for testing. Planen er å seile ut senere i år.

LCS-fartøyene finnes i to varianter som bygges parallelt:

NSM testskytes fra USS Coronado 23. september 2014.
NSM testskytes fra USS Coronado 23. september 2014. Foto: US Navy

Freedom-klassen fra Lockheed Martin og Independence-klassen fra Austal USA.

NSM har fra før blitt avfyrt på den andre varianten, nærmere bestemt USS Coronado (LCS-4). Det skjedde på en test i september 2014 (se video fra denne fyringen samt den første norske skarpskytingen i 2013 lengre ned i artikkelen).

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, ligger det an til at NSM blir testet opp mot Harpoon-missilet fra Boeing.

Fregattkonkurranse

Kongsberg Defence Systems er svært forsiktige med å uttale seg om det pågående arbeidet i USA.

– Av prinsipp og av hensyn til kunden, kan vi ikke kommentere slike saker, sier kommunikasjonssjef Kyrre Lohne.

Det som imidlertid ikke er noen hemmelighet, er at Kongsberg og den amerikanske partneren Raytheon konkurrerer om å levere «over-the-horizon-missiler» (OTH) til de siste 20 av US Navys 52 bestilte LCS-skip som det er vedtatt skal oppgraderes med bedre sensorer og langtrekkende missiler og reklassifiseres som fregatter.

– Skyteøvelsen med NSM for halvannet år siden var en kjempesuksess og demonstrerte hvordan LCS konseptuelt kan gjøre mer enn de opprinnelig var tiltenkt å gjøre. Vi mener våre missiler, vekt og størrelse og dekkutskytningskasser vil passe meget godt, sier Lohne.

 

 

Avansert våpen 

Kongsberg selv hevder at NSM er verdens mest avanserte kryssermissil.

Sentrale egenskaper er liten radarsignatur og det selskapet kaller overlegen manøvreringsevne, sensorevne og regnekraft - en kombinasjon som skal gjøre missilet i stand til å trenge gjennom de mest avanserte luftvern.

Naval Strike Missile (NSM)

 • Har også blitt omtalt som Nytt/Norsk SjømålsMissil
 • Lengde med booster: 3,96 m
 • Høyde: 0,50 m
 • Bredde/vingespenn: 1,36 m
 • Utskytningsvekt: Ca. 410 kg
 • Flyvekt: Ca. 345 kg
 • Hastighet: Like oppunder lydens hastighet
 • Rekkevidde: Mer enn 185 km
 • Minimumsdistanse: 3 km
 • Levetid: Minimum 20 år
 • Utviklingskontrakten ble undertegnet i desember 1996
 • Anskaffelseskontrakten ble undertegnet i juni 2007

NSM har adaptiv fluktbane over havet. Laseren som sitter i det stabiliserte hodet peker ned på sjøen og estimerer bølgehøyde slik at missilet kan fly like over overflaten selv i stor sjø, uten å havne i vannet.

Dette kombineres med den bildedannende IR-søkeren som gjør at NSM gjenkjenner og styrer seg inn mot riktig mål og deretter tilpasser lunte, treffpunkt og manøvrering/taktikk til det aktuelle målet.

NSM er fra før eksportert til Polen, der det brukes til landbasert sjøforsvar.

I tillegg skal missilsystemet integreres om bord på Malaysias kommende seks nye fregatter.

Les mer om: