NTP 2022-2033

Nye Veier ønsker seg ansvaret for 20 prosent av riksveinettet

– Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår derfor i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Nye Veiers første åpnede prosjekt: E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
Nye Veiers første åpnede prosjekt: E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Foto: Nye Veier
16. okt. 2020 - 09:37

Da selskapet ble opprettet fikk de ansvaret for en rekke viktige veistrekninger på riksveinettet. Strekningene som selskapet fikk ansvar for var konsentrert om fire regioner i Norge:

  • E6 nord og sør for Trondheim i Trøndelag
  • Helhetlig utbygging av E6 i Innlandet
  • Gjenstående utbyggingsstrekninger på E18 mellom Oslo og Kristiansand
  • E39-utbyggingen mellom Kristiansand og Ålgård.

Oppstartsporteføljen omfattet rundt fem prosent av riksveinettet.  

– Gjennom systematisk arbeid for å redusere kostnadene og øke nytten for veibrukerne har selskapet klart å redusere kostnadene med om lag 20 prosent, og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er forbedret fra å være negativ for porteføljen til å bli positiv. Dermed ble selskapets utbyggingsansvar utvidet med tre nye strekninger uten å tilføre selskapet mer penger. Vi har nå ansvar for cirka sju prosent av riksveinettet, sier Hobbesland i en melding fra Nye Veier.

En BV 206 kjører forbi et skilt som varsler om militær aktivitet under vinter øvelsen Joint Viking 2023
Les også

Over 10.000 soldater inntar veiene i Finnmark

Gir muligheter til å jobbe mer effektivt

Oversikt over de 20 strekningene Nye Veier spiller inn til NTP 2022-2033. <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
Oversikt over de 20 strekningene Nye Veier spiller inn til NTP 2022-2033. Illustrasjon:  Nye Veier

– Med en slik portefølje har vi godt grunnlag for å kunne arbeide med effektivisering av drift og vedlikehold som nå dekker stadig større deler av veibudsjettene. Vi foreslår i vårt NTP-innspill 20 konkrete strekninger som kan overføres til Nye Veier, forklarer Hobbesland. 

Han viser til at Nye Veiers arbeid med å verdiøke de 18 strekningene etter mai-leveransen, har redusert utbyggingskostnadene med rundt 40 milliarder kroner.

Derfor mener han det er realistisk å redusere kostnadene ytterligere utover de 20 prosentene som selskapet har synliggjort i oppstartsporteføljen.

I tillegg til de 18 strekningene fra mai-leveransen har selskapet i denne NTP-leveransen lagt til to nye strekninger: Riksvei 13 fra Tau til Sogndal og transportbehov i og rundt Bergen.

Les også

Holder fast ved prosjektet: – Kostnadsøkningen er ingen overraskelse

Vil kreve fire milliarder mer årlig

Da Nye Veier ble opprettet, ble det lagt til grunn at selskapet skulle bli tilført fem milliarder kroner hvert år i 20 år. Med de besparelsene som allerede er oppnådd, og en fortsatt 20-årshorisont for budsjettrammen, mener Nye Veier de vil kunne gjennomføre store utbygginger uten store økninger i bevilgningene til selskapet. 

Strekningene som er foreslått overført til selskapet er satt opp i tre grupper avhengig av nivå på framtidige bevilginger til selskapet.

Gruppe 1 av prosjekter kan selskapet gjennomføre uten at de årlige bevilgningene til selskapet øker.

Hvis selskapet får en økning i de årlige bevilgningene på en til to milliarder kroner vil strekningene i gruppe to også kunne gjennomføres.

Ved en bevilgningsøkning på fire milliarder kroner årlig vil Nye Veier kunne løse svært mange av utfordringene på riksveinettet.

Les også

Venstre utfordrer: Vil bruke én milliard mer på ødelagte veier

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.