NTP 2022-2033

Nye Veier ønsker seg ansvaret for 20 prosent av riksveinettet

– Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår derfor i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Nye Veiers første åpnede prosjekt: E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
Nye Veiers første åpnede prosjekt: E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Foto: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
16. okt. 2020 - 09:37

Da selskapet ble opprettet fikk de ansvaret for en rekke viktige veistrekninger på riksveinettet. Strekningene som selskapet fikk ansvar for var konsentrert om fire regioner i Norge:

  • E6 nord og sør for Trondheim i Trøndelag
  • Helhetlig utbygging av E6 i Innlandet
  • Gjenstående utbyggingsstrekninger på E18 mellom Oslo og Kristiansand
  • E39-utbyggingen mellom Kristiansand og Ålgård.

Oppstartsporteføljen omfattet rundt fem prosent av riksveinettet.  

– Gjennom systematisk arbeid for å redusere kostnadene og øke nytten for veibrukerne har selskapet klart å redusere kostnadene med om lag 20 prosent, og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er forbedret fra å være negativ for porteføljen til å bli positiv. Dermed ble selskapets utbyggingsansvar utvidet med tre nye strekninger uten å tilføre selskapet mer penger. Vi har nå ansvar for cirka sju prosent av riksveinettet, sier Hobbesland i en melding fra Nye Veier.

Naf har beregnet at etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene er på 105 milliarder kroner.
Les også

Fylkesveier er kritiske for forsvaret – her er etterslepet størst

Gir muligheter til å jobbe mer effektivt

Oversikt over de 20 strekningene Nye Veier spiller inn til NTP 2022-2033. <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
Oversikt over de 20 strekningene Nye Veier spiller inn til NTP 2022-2033. Illustrasjon:  Nye Veier

– Med en slik portefølje har vi godt grunnlag for å kunne arbeide med effektivisering av drift og vedlikehold som nå dekker stadig større deler av veibudsjettene. Vi foreslår i vårt NTP-innspill 20 konkrete strekninger som kan overføres til Nye Veier, forklarer Hobbesland. 

Han viser til at Nye Veiers arbeid med å verdiøke de 18 strekningene etter mai-leveransen, har redusert utbyggingskostnadene med rundt 40 milliarder kroner.

Derfor mener han det er realistisk å redusere kostnadene ytterligere utover de 20 prosentene som selskapet har synliggjort i oppstartsporteføljen.

I tillegg til de 18 strekningene fra mai-leveransen har selskapet i denne NTP-leveransen lagt til to nye strekninger: Riksvei 13 fra Tau til Sogndal og transportbehov i og rundt Bergen.

Rammeavtalen handler om forskjellige arbeider for å bedre trafikksikkerheten på de to riksveiene.
Les også

Agder: Riksveier skal rustes opp for inntil 50 millioner

Vil kreve fire milliarder mer årlig

Da Nye Veier ble opprettet, ble det lagt til grunn at selskapet skulle bli tilført fem milliarder kroner hvert år i 20 år. Med de besparelsene som allerede er oppnådd, og en fortsatt 20-årshorisont for budsjettrammen, mener Nye Veier de vil kunne gjennomføre store utbygginger uten store økninger i bevilgningene til selskapet. 

Strekningene som er foreslått overført til selskapet er satt opp i tre grupper avhengig av nivå på framtidige bevilginger til selskapet.

Gruppe 1 av prosjekter kan selskapet gjennomføre uten at de årlige bevilgningene til selskapet øker.

Hvis selskapet får en økning i de årlige bevilgningene på en til to milliarder kroner vil strekningene i gruppe to også kunne gjennomføres.

Ved en bevilgningsøkning på fire milliarder kroner årlig vil Nye Veier kunne løse svært mange av utfordringene på riksveinettet.

22. mars legger samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) et nytt og etter han mening en mer realistisk Nasjonal Transportplan enn den som han overtok etter regjeringen Solberg.
Les også

Neppe nok til at Nygård får en plass i historiebøkene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.