E39 FLEKKEFJORD-ÅLGÅRD

Nye Veier lyser ut spesiell gravemaskinjobb for E39-traseen i Agder og Rogaland

Nytt prøveprosjekt for arkeologiske utgravinger.

Arkeologen trenger ofte hjelp av en gravemaskin, blant annet til sjakting. Nå lyses to kontrakter ut.
Arkeologen trenger ofte hjelp av en gravemaskin, blant annet til sjakting. Nå lyses to kontrakter ut. Foto: Nye Veier
8. jan. 2020 - 07:40

Nye Veier lyser nå ut to delkontrakter, en i hver av de to fylkene Rogaland og Agder. Oppdragene omfatter gravemaskinarbeid i forbindelse med arkeologiske registreringer, undersøkelser og utgravinger over en strekning på rundt ti mil.

Omfanget på rammeavtalene er anslått til 70 millioner kroner i Rogaland og 50 millioner kroner i Agder. Varigheten for begge avtalene er satt til to år med opsjon på 1+1 år.

En ting er at dette kan bli et par hyggelige kontrakter for et par gravemaskinentreprenører. Noe annet er at dette er et prøveprosjekt for arkeologiske registreringer og utgravinger som kan spare mye tid i framtidens veiprosjekter.

– Vi er overbevist om at denne måten å jobbe på vil spare tid i veiprosjekter. Her trenger vi ikke å vente med det arkeologiske arbeidet til reguleringsplanen er ferdig, slik som det er i dag, og vi kan komme i gang mye tidligere, sier Anne Stine Johnson til Veier24. Hun er utbyggingssjef i Nye Veier for E39 Flekkefjord-Ålgård.

– Vi vil også spare tid ved at institusjonene som registrerer kulturminner kan jobbe tettere med de som graver dem ut. Tettere samarbeid gjør at institusjonene kan dra veksler på hverandres ressurser, og kan være med inn i arbeidet til hverandre. Vi håper at det også vil bety kostnadsbesparelser, sier hun.

– Dessuten prøver vi ut litt nye verktøy, som for eksempel georadar, for å se om den type utstyr kan redusere hvor mye sjakting som må til, sier hun.

– Så vi har svært gode forhåpninger til dette prøveprosjektet. Det blir et spennende samarbeid med mange institusjoner. Vi håper også at prosjektet danner grunnlag for en  lovendring, slik at denne måten å jobbe på kan bli kan bli fast praksis i veiprosjekter. Da er det mulig å spare mye tid, sier Johnson til Veier24. 

Frist for å gi tilbud for gravemaskinentreprenører er 27. januar.

Statens vegvesen melder om at det trolig blir glatte veier i store deler av Sør-Norge mandag.
Les også

Glatte veier, innstillinger og hjemmekontor – slik blir mandagen

Tester ny forvaltningspraksis

Utlysingen er altså basert på et nytt prøveprosjekt for utarbeidelsen av kommune(del)plan for E39 Lyngdal vest-Ålgård.

Nye Veier har søkt Riksantikvaren om å få gjennomføre dette prøveprosjektet. Det trengs nemlig dispensasjon fra kulturminneloven.

Målet er å teste ut en ny forvaltningspraksis, og Nye Veier beskriver arbeidet i prosjektet slik i utlysingen:

 • Nye samarbeidsformer mellom fylkeskommune, forvaltningsmuseum og tiltakshaver
  ved planlegging og gjennomføring av et stort samferdselstiltak.
 • Gjennomføring av arkeologiske registreringer (oppfyllelse av undersøkelsesplikten i 
  kulturminneloven) på kommune(del-)plannivå.
 • Behandling av dispensasjoner etter kulturminneloven før kommunalt reguleringsplanvedtak.
 • Gjennomføring av arkeologiske utgravninger før reguleringsplanvedtak.
 • Byggestart på hele strekningen umiddelbart etter reguleringsplanvedtak.

Et annet delmål er å teste bruk av inngrepsfrie geofysiske metoder i stor skala, for å vurdere om det kan bidra til å redusere behovet for maskinell sjakting ved registreringen.

Og det er altså utbygging av E39 på strekningen mellom Lyngdal vest og Ålgård som inngår i prøveprosjektet.

Prosjektet inkluderer også alle nødvendige kryssløsninger, tilkomstveier, anleggs- og riggområder, massetak og overvannshåndtering som følger av prosjektet.

Prøveprosjektet er delt i to, i samsvar med Nye Veiers todeling av veiprosjektet:

 • Strekningen Ålgård-Ualand (berører Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund og Lund
  kommuner i Rogaland) har planlagt byggestart i tredje kvartal i 2021. Lengde: Cirka 50 kilometer.
 • For strekningen Ualand–Lyngdal vest (berører Lund kommune i Rogaland og
  Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner i Agder) er byggestart ikke fastsatt. Også her er lengden cirka 50 kilometer.

De berørte partene og deltakerne i prøveprosjektet er disse:

 • Nye Veier er initiativtaker og økonomisk ansvarlig for prøveprosjektet.
 • Riksantikvaren er deltaker i prosjektet og fatter vedtak om kostnader etter kulturminneloven.
 • Rogaland fylkeskommune gjennomfører arkeologiske registreringer i Rogaland, og fatter fra og med 2020 dispensasjonsvedtak i henhold til kulturminneloven.
 • Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, gjennomfører utgravninger av arkeologiske kulturminner i Rogaland.
 • Stavanger maritime museum gjennomfører arkeologiske registreringer og utgravninger under vann i Rogaland.
 • Agder fylkeskommune gjennomfører arkeologiske registreringer i Vest-Agder, og fatter fra og med 2020 dispensasjonsvedtak i henhold til kulturminneloven.
 • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, gjennomfører utgravninger av arkeologiske kulturminner i Vest-Agder.
 • Norsk maritimt museum gjennomfører arkeologiske registreringer og utgravninger under vann i Vest-Agder.
Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, er blant annet styreleder i Nye Veier. Han sier at arbeidsmengden er stor, men at det faglige påfyllet gjør det verdt det.
Les også

Sjefen tjener én mill. på tre tunge styreverv: – Spørsmål om timeføring er ikke relevant

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.