PROSJEKTER

Nye Veier går for lang tunnel vest for Støren

Nye Veier vil jobbe videre med traséalternativet der E6 legges i lang tunnel gjennom Mannfjellet.

Nye Veier anbefaler Midtre Gauldal og Melhus kommune om å gå videre med tunnelalternativet forbi Støren. Denne løsningen er bedre for både miljø og økonomi.
Nye Veier anbefaler Midtre Gauldal og Melhus kommune om å gå videre med tunnelalternativet forbi Støren. Denne løsningen er bedre for både miljø og økonomi. Illustrasjon: Nye Veier
19. nov. 2021 - 10:14

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan. I cirka ett år har det blitt jobbet med to traséalternativer forbi Støren. I det ene alternativet går E6 gjennom Støren sentrum, mens det andre forslaget går ut på å legge E6 i tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren sentrum.

Kommunestyret i Midtre Gauldal ble torsdag orientert om at Nye Veier ønsker å kun gå videre med tunnelalternativet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård avduket i desember en av nettstasjonene som Statens vegvesen bruker i byggingen av ny miljøgate i Gran sentrum. Dette gjøres tilnærmet utslippsfritt. Pilotprosjektet fikk midler i 2023, og fullføres før jul i 2024.
Les også

Vil bruke 58 millioner på utslippsfrie anleggsplasser

Bedre for miljøet og lavere kostnader

Nye Veier har sammen med rådgiver Norconsult utarbeidet en silingsrapport der de to alternativene sammenlignes. Støy, naturmangfold, landbruk, klimagassberegninger, kostnader og gjennomførbarhet innenfor veinormalens krav er noen av forholdene som er vurdert i silingen.

– Tunnelalternativet kommer best ut på de aller fleste punktene. Det ble derfor besluttet i Nye Veiers styringsgruppe å anbefale Midtre Gauldal og Melhus kommune om å gå videre med denne løsningen, sier Lars Bjørgård, konstituert utbyggingsdirektør i Nye Veier i en pressemelding.

Tunnelalternativet gir minst påvirkning på ytre miljø, cirka 25 prosent mindre klimagassutslipp, økt netto nytte på cirka 1,3 milliarder kroner og en kostnadsbesparelse på rundt 430 millioner kroner i forhold til løsningen med E6 gjennom sentrum. Med tunnel blir kjørelengden innkortet med 2,3 kilometer. Det gir kortere reisetid, og det er dette som i hovedsak står for nytteøkningen. Redusert utbyggingskostnad bidrar også vesentlig til dette.

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Resultater fra flere undersøkelser

Nye Veier har tidligere utarbeidet en rapport for å se hvordan de ulike alternativene kan påvirke Støren som tettsted. Etter å ha utført en spørreundersøkelse og intervjuet flere lokale bedrifter, kom det frem at de to alternativene vurderes likt, da de begge har sine fordeler og ulemper. Nye Veier har også utført grunnundersøkelser for å dokumentere at tunnelalternativet er løsbart. Undersøkelsene har vist at det er gunstige bergforhold ved begge påhuggene og det er stor fjelloverdekning.

Det vil nå bli en dialog med både Midtre Gauldal og Melhus kommune samt Statsforvalter for å legge føringen for en planprosess i henhold til Nye Veiers anbefaling. Nye Veier håper på en vedtatt reguleringsplan i 2023.

Naf har beregnet at etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene er på 105 milliarder kroner.
Les også

Fylkesveier er kritiske for forsvaret – her er etterslepet størst

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.