VEGTILSYNET

Nye Veier får smekk fra Vegtilsynet for dårlig arbeidssikring på E6 Innlandet

– Vi må bli flinkere til å følge opp entreprenørene våre, innrømmer Nye Veier etter at Vegtilsynet har avdekket omfattende brudd på kravene til sikring av arbeidsområder.

Vegtilsynet har utført dokumentgjennomgang, inspeksjon og intervju med aktuelle personer fra Nye Veier knyttet til styringssystemet og utbyggingsområdet E6 Innlandet.
Vegtilsynet har utført dokumentgjennomgang, inspeksjon og intervju med aktuelle personer fra Nye Veier knyttet til styringssystemet og utbyggingsområdet E6 Innlandet. Foto: Bjørn Olav Amundsen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
9. mai 2019 - 13:07

Målet med tilsynet har vært å undersøke om Nye Veier sikrer arbeidsområder i samsvar
med krav, i utbyggingsområdet E6 Innlandet.
Vegtilsynet har utført dokumentgjennomgang, inspeksjon og intervju med aktuelle personer fra Nye Veier knyttet til styringssystemet og utbyggingsområdet E6 Innlandet. Under intervjuene ble Nye Veiers prosesser og styringssystem, tilhørende dokumentasjon og funn fra inspeksjonen brukt aktivt. 

Eksempel på rekkverk-ende som ikke er tilstrekkelig sikret, mot fartsretningen. Bildet er hentet fra Vegtilsynets rapport. <i>Foto:  Vegtilsynet</i>
Eksempel på rekkverk-ende som ikke er tilstrekkelig sikret, mot fartsretningen. Bildet er hentet fra Vegtilsynets rapport. Foto:  Vegtilsynet

Farlige forhold på rekkverk

Under inspeksjon 17. januar i år ble det registrert flere trafikkfarlige forhold på overgangene mellom eksisterende rekkverk og midlertidig rekkverk. Funnene var også kombinert med høy fart (70 km/t), nedoverbakke og sving.
Det ble registrert rekkverksavslutninger som ikke er sikret i samsvar med krav.
Det ble registret flere mangelfulle innfestinger mellom rekkverkselementer. Disse var ikke
festet i samsvar med typegodkjenning, noe som kan skyldes at deler av festingen er skjev og skadet. Det ble også registrert tydelige åpninger mellom rekkverkselementer som ikke er festet i hverandre.

I november 2018 ble det gjennomført en ekstern TS-revisjon av delparsellen Arnkvern – Moelv, og det ble registrert en rekke avvik. Entreprenøren fikk frist til å svare på avvikene innen desember. Etter flere purringer fra Nye Veier kom svar fra entreprenør i februar. En del avvik var fortsatt ikke lukket i midten av mars. 

Mangelfull innfesting mellom rekkverkselementer. Vegtilsynet fant et stort antall slike under inspeksjonen. <i>Foto:  Vegtilsynet</i>
Mangelfull innfesting mellom rekkverkselementer. Vegtilsynet fant et stort antall slike under inspeksjonen. Foto:  Vegtilsynet

Omfattende brudd på kravene

Tilsynet registrerte omfattende brudd på kravene til sikring av arbeidsområder.
Vegtilsynet har undersøkt styringssystemet knyttet til Arbeidsvarsling, og har gjort noen
funn knyttet til systemets effektivitet.

Blant annet ble flere av bruddene i arbeidsområdene registrert av Nye Veier i november 2018, men var fortsatt ikke utbedret i midten av mars 2019. Den lange behandlingstiden for utbedring underbygger Vegtilsynets vurdering av at Nye Veiers styringssystem knyttet til Arbeidsvarsling ikke er tilstrekkelig for å sikre trafikksikkerheten i utbyggingsområde E6 Innlandet.

I rapporten slås det fast at Nye Veier i det aktuelle prosjektet i praksis har god oversikt over eksterne krav til byggherre, og at disse er lagt inn i prosjektstyringsverktøyet.
Vegtilsynets vurdering er likevel at systemet er sårbart når de eksterne kravene ikke er samlet på prosess i kvalitetssystemet EQS. Slik systemet er lagt opp er registrering av krav avhengig av kompetansen til dem som til enhver tid er med i den aktuelle prosjektgruppen.

– Vi må bli flinkere til å følge opp våre entreprenører

– Tilsyn som dette gjør oss som byggherre bedre. Sikkerheten for våre arbeidere og alle som ferdes i og langs med vårt anleggsområde har alltid vår høyeste prioritet. Likevel ser vi av tilsynsrapporten fra Vegtilsynet at vi må bli flinkere til å følge opp våre entreprenører i forhold til de fysiske sikringstiltakene ute, samtidig som vi må styrke vårt styringssystem for arbeidsvarsling, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Alle avvikene ble lukket umiddelbart etter at Vegtilsynet kom med sin foreløpige rapport i april i år. Vegtilsynet skriver også at flere av bruddene i arbeidsområdene ble registrert av Nye Veier i november 2018, men var fortsatt ikke utbedret i midten av mars 2019.

– Vi har som byggherre selv avdekket flere av avvikene ute i anlegget, men vi har dessverre ikke hatt gode nok systemer for å få lukket disse raskt nok, sier Moshagen.

Nye Veier mener tilsynet er svært viktig for sikkerheten.

– Vi vil berømme Vegtilsynet for en grundig rapport etter tilsynet hos oss. Vi setter trafikksikkerhet både i anleggsperioden og i drift svært høyt, og har mål om null ulykker. Dermed er det viktig at vi blir sett i kortene. Strekningen E6 Kolomoen - Moelv er lang og til dels komplisert, ettersom bygging av ny vei foregår tett på eksisterende E6. Derfor er det viktig at våre systemer fungerer, og at entreprenørene følger opp arbeidet ute på en god måte, sier Moshagen.

Nye Veier vurderer nå flere tiltak for å sikre at våre entreprenører har kontroll på den fysiske sikringen samt styringssystemet for arbeidsvarsling. Vegtilsynet får tilbakemelding fra Nye Veier om hvilke tiltak som blir iverksatt innen utgangen av mai i år.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.