E6

Nye Veier får nei til E6-bygging forbi Lillehammer

Miljødirektoratet gir ikke dispensasjon til å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Betingelsene for å gjøre unntak fra vernevedtaket, er ikke oppfylt, sier direktoratet i sitt vedtak.

Vedtaket til Miljødirektoratet er endelig og kan ikke påklages. I så fall må verneforskriften endres gjennom en kongelig resolusjon
Vedtaket til Miljødirektoratet er endelig og kan ikke påklages. I så fall må verneforskriften endres gjennom en kongelig resolusjon Foto: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
19. des. 2022 - 14:04

– Verneområder opprettes for å ta vare på svært verdifull natur, og vernet er ment å være varig. Det er svært strenge vilkår for å gi  til tiltak som er i strid med vernets formål. I denne saken mener vi vilkårene for å gi dispensasjon ikke er til stede, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet har konkludert med at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon til ny firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t gjennom naturreservatet langs traseen det er søkt om.  

Svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt 

Det aktuelle veiprosjektet har en negativ samfunnsøkonomisk nytte på minus 5,9 milliarder 2019-kroner. I tillegg kommer forringelsen av svært verdifull natur som ikke kan måles i kroner, noe som forsterker konklusjonen om at tiltaket er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt.  

Miljødirektoratet mener at et tiltak som har så stor negativ samfunnsøkonomisk verdi, ikke kan sies å være en vesentlig samfunnsinteresse, som er vilkåret for å gi unntak fra verneforskriften.  

Miljødirektoratet mener heller ikke vilkåret om at tiltaket må være nødvendig, er oppfylt. I Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2023, framgår det at aktuelle endringer i fartsgrense og standard for veiprosjekter, kan få betydning for allerede planlagte prosjekter. E6 Moelv-Øyer er konkret nevnt her.  

Endret politikk for motorveier

– Vi mener budsjettproposisjonens omtale av endret politikk for motorveger skaper betydelig usikkerhet om forutsetningene for å bygge en firefelts motorvei med hastighet 110 km/t gjennom Lågendeltaet naturreservat fortsatt gjelder. Etter vår vurdering er det er nødvendig å utrede på nytt om det finnes reelle alternative traseer. Dermed er det heller ikke klart at veiframføring i omsøkt trasé, er nødvendig, sier Hambro. 

Miljødirektoratet avslår dermed søknaden om dispensasjon fra verneforskriften for ny vei gjennom Lågendeltaet naturreservat og endrer Statsforvalteren i Innlandets vedtak fra 25. april 2022.  

Naturvernforbundet jubler

Miljødirektoratet endrer Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon for å bygge firefelts motorvei gjennom Lågendelta naturreservat, sier Naturvernforbundet i en uttalelse. Området innehar store nasjonale og internasjonale verneverdier, som nå reddes.

– Dette betyr at vi midt i en naturkrise klarer å ta de riktige valgene. Denne beslutningen bidrar til å beskytte 226 forskjellige fuglearter - 59 av dem på den norske rødlisten, viktige rasteplasser for trekkfugl, overvintringsområder for fugler og et mangfold av fisk og insekter. All fornuft tilsier at dette var den eneste riktige beslutningen, sier nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen.

I første steg etter at snøen er presset gjennom et gitter, blandes det med saltvann fra fjorden.
Les også

Her smeltes Oslos snølagre

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.