Nye testmetoder kan gi bedre sikring av kvikkleiresoner og reduserte utslipp

Kalkesementpeler er den mest brukte sikringen av kvikkleireområder. Nå kommer nye prosedyrer for testing og blandingsforhold, de vil gi reduserte utslipp, spare penger og i tillegg gi bedre kvalitet på pelene.

Prosjektet, kalt KlimaGrunn, er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bane Nor og Statsbygg, og hovedsakelig finansiert av Innovasjon Norge. Som leverandører har de med seg Multiconsult, Cautus Geo, Norcem og Argeo.