KOFA

Nye ramper på E6: Anlegg Øst mener at JR Anlegg skulle vært avvist fra konkurransen

Anlegg Øst klaget først på avgjørelsen, men fikk ikke medhold. Nå er saken sendt til Kofa.

Kartmodell over de nye rampene med tilhørende veier på østsiden av E6 nord for Jessheim.
Kartmodell over de nye rampene med tilhørende veier på østsiden av E6 nord for Jessheim. Illustrasjon: Statens vegvesen
4. juli 2023 - 05:59

Vegvesenet skal bygge nye av- og påkjøringsramper til nordgående del av E6 ved Gardermoen Næringspark nord for Jessheim. I dette området kan det skje mer etter hvert, for utbyggingen i næringsparken øker og trafikken er også stor, men i første omgang er det ramper på østre side av E6 som skal bygges.

Her heter det Jessheim nord/Grønnvollkrysset, og det er et viktig kryss mellom den lokale tverrforbindelsen Jessheimvegen og E6. Rundkjøringene på Jessheimvegen nærmest E6 klarer ikke ikke alltid å ta unna trafikken.

Som det heter i konkurransegrunnlaget: «Prosjektet består i å etablere nye ramper fra og til E6 nordgående inkludert nødvendige tilkoblinger til lokalvegsystemet for å sikre tilstrekkelig trafikkavvikling. Deler av Trondheimsvegen, eller fylkesvei 1551, skal legges om med ny rundkjøring. I tillegg skal lokalveien ved Svenskestua (Trøgstadmoen) legges om med nytt kryss inn på fylkesvei 1551.»

Vegvesenet kunngjorde konkurransen 31. januar i år, og anslått verdi var rundt 100 millioner kroner. 

Frist for å gi tilbud på oppdraget var 18. april  og da hadde disse ti firmaene gitt pris (noen av summene er kontrollregnet):

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
JR Anlegg 72.429.677
Anlegg Øst Entreprenør 74.528.045
Brødrene Gudbrandsen 76.838.081
NRC Norge  78.467.370 
John Galten 80.026.086
Marthinsen & Duvholt 83.452.667
Peab Anlegg 83.779.993
Huser Entreprenør  94.147.558
Isachsen Anlegg 95.113.033
Lesja Bulldozerlag 105.326.412 

 JR Anlegg ble tildelt oppdraget 9. mai, og arbeidene er tenkt å starte i begynnelsen av august.

Anlegg Øst klaget på tildelingen 15. mai, og firmaets advokat supplerte klagen noen dager senere. Her heter det at JR Anlegg ikke oppfyller kravet om relevant erfaring når det gjelder tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Alle leverandører skulle sende inn en liste på tre til fem referanseprosjekter fra de siste fem årene. Disse oppdragene skulle være med på å dokumentere kvalifikasjonene.

JR Anlegg sendte inn opplysninger om fire anleggsprosjekter. Anlegg Øst mente i sin klage at JR Anlegg ikke kunne vise til relevant erfaring særlig på ett område: Veibygging langs høytrafikkert vei.

JR Anlegg skulle dermed ha vært avvist fra konkurransen, ifølge Anlegg Øst.

Vegvesenet svarte på klagen 30. mai, og sier der blant annet at Anlegg Øst leser kvalifikasjonskravet feil. Og - etter Vegvesenets innkjøpsfaglige skjønn er JR Anlegg kvalifisert. Dette firmaet jobbet blant annet med riving og grunnarbeider når betongdekket ble fjernet og erstattet med asfalt på E6 fra Jessheim og nordover for noen år siden.

Vegvesenet sier det blant annet slik i sitt svar på klagen fra Anlegg Øst: «Referanseprosjektet «Ny overbygning E6 nordover» er et godt eksempel på et anlegg som er sammenliknbart med deler av utførelsen for E6 Gardermoen Næringspark – Østre ramper. Referanseprosjektet viser at det er utvilsomt at JR har erfaring med å utføre arbeider nær høytrafikkert veg. Om JR opererte som UE eller HE i prosjektet er i seg selv ikke avgjørende. Relevant i denne sammenheng er hva slags erfaring JR opparbeidet seg gjennom prosjektet. Som prosjektbildene viser pågikk arbeidene bak rekkverk (tung sikring) og med nedsatt fartsgrense. Helt identisk med de forholdene en vil ha på E6 Gardermoen Næringspark – Østre ramper.»

For arbeidet med rampene ved E6 skal anleggsområdet sperres og sikres med tung, langsgående sikring. Anleggsområdet blir altså sikkert og uforstyrret, enten bak tungt sikringsrekkverk eller om natten uten trafikk på E6, ifølge Vegvesenet.

Kort sagt: Byggherren finner JR Anlegg kvalifisert, og ser ingen grunn til at firmaet skulle vært avvist.

Nå er det Kofa som skal se på saken

Men Anlegg Øst tok ikke svaret for god fisk. 20. juni sendte Advokatfirmaet Thallaug i Lillehammer et prosesskriv som en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Også Anlegg Øst sin klage til Kofa går i korthet ut på at JR Anlegg skulle vært avvist.

Årsak: Anlegg Øst mener at JR Anlegg ikke har dokumentert «tilstrekkelig
erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad» fra «rekkverksmontering, levering og oppsetting av skilt langs høytrafikkert veg, elektro; styring, kommunikasjon …».

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Advokaten til Anlegg Øst mener det er uklart om Vegvesenet mener at kontrakten ikke vil foregå i trafikkutsatte områder eller om JR Anlegg uansett har dokumentert at selskapet oppfyller kravene om kvalifikasjoner.

Uansett mener Anlegg Øst at JR Anlegg har basert seg på fire referanseprosjekter som alle er mindre komplekse og langt enklere enn det som etterspørres i konkurransen, og at det er levert ufullstendig dokumentasjon fra JR Anlegg.

Anlegg Øst mener også at Vegvesenets svar på klagen inneholder flere opplysninger fra referanseprosjektene som ikke kom fram i tilbudet fra JR Anlegg.

Klagen ligger nå hos Kofa, og er kanskje allerede under behandling, for alt vi vet: 20. juni registrerte Kofa at det var kommet inn en klage på Statens vegvesen fra Anlegg Øst Entreprenør: «Statens vegvesen gjennomførte en konkurranse for bygging av av- og påkjøringsramper til motorvei. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør, grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.»

Asfalttoget er i gang med "fres og legg", som det heter i bransjen. Denne natta ble det 2200 meter med ny asfalt i ett felt av E6.
Les også

Her legger de 1000 tonn asfalt i løpet av natta

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.