Nye rammeavtaler

Avtalene gjelder henholdsvis levering av prosessinstrumentering og pumper inklusive vedlikehold. Avtaleperioden er tre år, det vanlige for rammekontrakter.

Både ABB og Kværner regner med at fornyingen av rammekontraktene kan ha stor betydning for valg av leverandører til Kristin-feltet hvor det forventes at hovedkontraktene vil bli tildelt i midten av februar.