Nye Kollens første test

SVEVER: Tilløpets horisontale utkraging er 68,2 meter, og tilsvarer bredden på en fotballbane. Belastning fra egenvekt fører til en vertikal nedbøyning på cirka 620 mm i toppen. (Bilde: Mona Strande)
FORMER: Stålkonstruksjonen er formet så tilløpet nærmest ser ut til å omfavne hele tribuneanlegget sett ovenfra. (Bilde: Mona Strande)
LYS: Om dagen lyser solen opp anlegget, men på kveldstid er det hoppteknisk belsyning som gjør bakken synlig i Oslo og omegn. Det er ikke installert noe lys for forlengelse av profilen. Byggherren vil avklare endelig omfang av effektbelysning senere. (Bilde: Mona Strande)
HELHET: Helhetstankegangen i anleggets arkitektur er tydelig. Betong og stål som hovedelementer, og glass i detaljene. (Bilde: Mona Strande)
BØLGEBLIKK: På tilløpets tak er det montert TRP-plater. På grunn av de grove bølgene kan de spennes mellom underliggende bjelker. Samtidig øker de friksjonen dersom noen eller noe skulle skli ned mot hoppkanten. (Bilde: Mona Strande)
MANGE SKRUER: I hovedstålet, som er alt utenom fasade, spor og tak, har det gått med cirka 10.260 skruer. Tilsammen veier de alene rundt 11,5 tonn. (Bilde: Mona Strande)
SØYLER: Cirka 40 betongsøyler med en samlet lengde på rundt 400 meter er brukt til å støtte opp det nye kulskallet. (Bilde: Mona Strande)
FORBEREDELSER: Holmenkollenprosjektet er nå godt i rute til VM 2011. Akkurat nå har prosjektgruppa en pause, til prøve-VM er ferdig i midten av mars. (Bilde: Mona Strande)
MOT HIMMELEN: Utsiktsplattformen gir tilløpet dets karakteristiske avslutning, cirka 66 meter over bakkenivå. (Bilde: Mona Strande)
HELT KONGE: Den nye kongetribunen står på samme sted som den gamle, men har fått et helt nytt utseende som står i stil til anleggets nye arkitektur. (Bilde: Mona Strande)
DOMMERSIKT: Dommertårnet gir god sikt i det hopperne satser fra hoppkanten, og vil samtidig fungere som en forlengelse av vindskjermingen når den kompletteres til sommeren. (Bilde: Mona Strande)
FLYTTET: Kommentatorboksene er flyttet nedover, og er nå plassert nede i gropa ved tribuene. De skal være blant de best isolerte kommentatorboksene i verden. (Bilde: Mona Strande)
GJENNOMFØRT: Stål, glass og betong går igjen i hele Holmenkollen nasjonalanlegg: Her i rekkverk mot hoppanlegget fra langrennsstadion. (Bilde: Mona Strande)
GJENTAS: Samme stål- og glassrekkverk benyttes også langs bakkeprofilen, som et skille mellom det snølagte unna- og ovarennet og trappene / tribunene. (Bilde: Mona Strande)
MYKERE: Den permanente vindskjermingen slipper lys gjennom, men hindrer vinden i å ta tak i hopperne. Den gir stålkonstruksjonen et mykere inntrykk enn tidligere: Da bare stålseksjonene var montert. (Bilde: Mona Strande)
STÅL: Betongtribunene har stålrekkverk i trapper og mellom rader. Helheten virker gjennomført. (Bilde: Mona Strande)
SPORLEGGING: Alt gjøres klart til kveldens offisielle prøvehopping. Testhopperne tirsdag kveld var fornøyde med det nye nasjonalanlegget. (Bilde: Mona Strande)
SPOR: Vindskjermingen slipper en varm mars-sol gjennom, og inn på de islagte sporene i nye Kollens ovarenn. (Bilde: Mona Strande)
GAMMELT VS NYTT: Det gamle kulbygget står fortsatt på samme sted, men blir nesten usynlig under den klarere og mer dominante stålfasaden som omslutter det nye kulskallet. (Bilde: Mona Strande)
BREDERE: Kulskallet er betydelig bredere enn kulbygget, noe som vises tydelig på dette bildet. Mens kulskallet er ca. 60 meter bredt nederst, og ca. 30 meter bredt ved hoppet, er kulbygget 25 meter langt og bare 10 meter bredt. (Bilde: Mona Strande)
FORM: Jakkeslagtribunene strekker seg fra høyt oppe i unnarennet til nederst i det tidligere Besserudtjernet. (Bilde: Mona Strande)
STILRENT: Stål og betong er gjengangerne i nye Holmenkollen. Her fra jakkeslagtribunene. (Bilde: Mona Strande)
PREPPET: Hele anlegget er nå ferdig preppet for kveldens prøvehopping. Hovedtribunene vil ikke benyttes i kveld. Publikum får sitte på jakkeslagtribuene, eller stå på platåene til høyre og venstre i bildet. (Bilde: Mona Strande)
STOLHEIS: Stolheisen besørger tilgang til tårnheisen for hopperne. Den starter nederst i anlegget, og går opp til inngangen til heislobbyen. (Bilde: Mona Strande)
HEISLOBBY: Herfra går heisen opp til hopptårnet. Heislobbyen har tilkomst fra utendørs heis og fra skimuseet. (Bilde: Mona Strande)
HEIS: Her ser du hvordan heisen føres fra heislobbyen og videre opp gjennom stålkonstruksjonen til tårnet. (Bilde: Mona Strande)
LYS: Det er montert 160 lamper i tilløpet. De sørger for nok lys for TV-kameraene under kveldshopping. I tillegg er det installert seks flomlysmaster for underbakke og tribuner. (Bilde: Mona Strande)
METALLNETT: Vindskjermingen er vevd på fabrikk hos GKD i Tyskland og montert av Lecor AB i samarbeid med Varla Plåt. (Bilde: Mona Strande)
PERMANENT: Det er montert cirka 4300 m2 vindskjerm så langt. Vindskjermene vil bli komplettert sommeren 2010, og da vil den provisoriske duken til venstre i dette bildet blant annet bli erstattet av metallnett. (Bilde: Mona Strande)
SKILLE: Vindskjermingen er foreløpig kun komplett til hoppkanten. Det vil etterhvert bli komplettert med nett på innsiden nedenfor hoppkanten, slik at det er dobbelt der også. (Bilde: Mona Strande)
PAUSE: Prosjektgruppa har tatt en pause de siste dagene, mens skiarrangørene har fått ta over for å forberede anlegget til prøve-VM 12.-14. mars. (Bilde: Mona Strande)
HELLING: Øvre del av tilløpet heller med 36 grader for hopperne. Hellingen avtar til 11 grader på hoppet. (Bilde: Mona Strande)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå