IT

Nye it-løsninger for 2,4 milliarder

Politiet får grønt lys for nye straffesakssystemer.

SIGNAL: Etter et snaut år har politiet fått klarsignal for å bygge nye it-løsninger som skal gi bedre kvalitet på hele prosessen, fra anmeldelse til domfellelse.
SIGNAL: Etter et snaut år har politiet fått klarsignal for å bygge nye it-løsninger som skal gi bedre kvalitet på hele prosessen, fra anmeldelse til domfellelse. Bilde: Scanpix
5. okt. 2012 - 13:53

Regjeringen har godkjent Politidirektoratets (POD) planer for å etablere nye it-løsninger som skal gjøre etterforskning og service bedre.

Etaten sliter som kjent med overmodne verktøy.

Milliardbevilgninger

Nå gjenstår konkrete bevilgninger i statsbudsjettet for å sette i gang. Foreløpige beregninger av kostnadene lyder på 2,4 milliarder kroner.

Oppstarten er planlagt i 2014 etter avsluttet forprosjektering, mens arbeidet vil pågå i mer enn seks år.

Arbeidstittelen er Merverdiprogrammet, ut fra at de nye løsningene skal gjøre det mulig for politiet å hente ut merverdi av politiets kunnskap, ressurser og teknologi

Les også: Politiet beviser egen mangel på IT-kompetanse

Politiet betalte for rapport som slakter it-kompetansen  

Grunnlaget

De siste par årene har den nye infrastrukturen blitt klar, og utrullingen er omtrent halvveis. De siste politidistriktene skal ha tynnklientløsning og nettverk på plass i løpet av våren 2013.

Denne nye plattformen er en forutsetning for å ta fatt på mer moderne løsninger.

Her skal alle straffesakssystemene moderniseres eller byttes helt ut.

Det dreier seg om verktøy i hele arbeidskjeden, fra anmeldelse til dom.

Ikke for mobilen

Her finner vi i dag eldre programvareløsninger, som straffesaksregisteret (Strasak), saksbehandlingssystemet BL og det nasjonale registeret for registrering av straffedømte personer (SSP).

De eldste konstruksjonene er fra slutten av 70-tallet og tilfredsstiller ikke akkurat dagens brukerkrav, som å kunne benyttes på smarttelefon og nettbrett.

Og rent teknisk halter de en del etter å ha blitt plassert på den nye plattformen.

I november i fjor leverte POD sitt grunnlag for en såkalt konseptvalgutredning, som kreves ved større investeringer.

Her har politiet skissert behovene for modernisering, hvilke muligheter det vil gi og hvordan de ulike delprosjektene i Merverdiprogrammet skal gjennomføres. Justisdepartementet har brukt nærmere ett år på en gjennomgang for å kvalitetssikre forslagene. Slikt arbeid gjøres av uavhengige instanser, og Møreforsning og Meier har gjort jobben.

 

Nå som planene er godkjent, skal et omfattende arbeid i gang de kommende årene.

I en oversikt fra POD heter det:

  • Det skal utvikles løsninger for metodestøtte i etterforskning og støtte til analyse og visualisering.
  • Innenfor påtale forventes det også store gevinster, blant annet gjennom mer tilrettelagt arbeidsflyt, støtte til påtaleavgjørelse, kontroll og kvalitetssikring.
  • Mobile løsninger gjør at mer av politiets arbeid kan utføres og gjøres ferdig ute i felt.
  • Politiledelsen ønsker også å tilrettelegge for bedre dialog og samhandling med publikum ved etablering av selvbetjeningsløsninger og bruk av apps.
  • Innbyggerne skal oppleve at politiet er mer til stede, og at de får bedre informasjon, enklere tjenester og et profesjonelt politi.

I dag mangler politiet evne til å utnytte sine digitale hjelpemidler.

En masteroppgave fra NTNU slår fast at det ikke nytter å utstyre etaten med moderne verktøy så lenge det ikke følger med opplæring og en strategi for å endre arbeidsprosessene som utnytter teknologiene.

Les også: – Politiet har et kulturproblem

Politidirektoratet legger opp til en slik strategi, ifølge et orienteringsskriv om Merverdiprogrammet.

«Kartlegging av ønskede fremtidige arbeidsmetoder, roller og ansvarsdeling er prioriterte aktiviteter i tiden fremover og ligger til grunn for utvikling av løsning», lyder den formelle formuleringen.

Les mer it:

Norge har fått tre nye superdatamaskiner

Gigantsentrene blir ett

Dette endrer hele IT-landskapet  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.