PROSJEKTER

Nye bruer åpnes for trafikk på den gamle riksveien mellom Løten og Elverum

Etter et halvt år med veiarbeid på gamleveien mellom Løten og Elverum åpnes veien i sin helhet for trafikk fredag 2. juli.

Anleggsleder Bjørn Thingstad (tv.) i Consto er godt fornøyd med prosjektet. Han berømmer medarbeiderne sine for stå-på-vilje og god innsats. Byggeleder Brede Løvlien (th.) i Statens vegvesen er fornøyd med prosjektgjennomføringen.
Anleggsleder Bjørn Thingstad (tv.) i Consto er godt fornøyd med prosjektet. Han berømmer medarbeiderne sine for stå-på-vilje og god innsats. Byggeleder Brede Løvlien (th.) i Statens vegvesen er fornøyd med prosjektgjennomføringen. Foto: Erik Larsstuen/Statens vegvesen
2. juli 2021 - 13:05

I et halvt år har det vært stengte bruer og veiarbeid på gamle riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum.

I dag blir det markering av at nye Fura brua nå er åpnet.

Administrerende direktør Gunvald A. Mortvedt sier at det er svært viktig for hele næringen å kunne levere hydrogenfergene fra et norsk verft og med mange norske leverandører.
Les også

Hydrogenferger bygges i Norge: – Viktigere enn folk er klar over

Gamle bruer er skiftet ut med nye

Ny Fura bru med nylagt asfalt går mot den nye rundkjøringen i krysset Furavegen, Kirkevegen og Chausseen. Brua er bygget i tre og de gamle steinfundamentene er gjenbrukt. Brua er fjerde generasjon bru på samme sted. <i>Foto:  Erik Larsstuen/Statens vegvesen</i>
Ny Fura bru med nylagt asfalt går mot den nye rundkjøringen i krysset Furavegen, Kirkevegen og Chausseen. Brua er bygget i tre og de gamle steinfundamentene er gjenbrukt. Brua er fjerde generasjon bru på samme sted. Foto:  Erik Larsstuen/Statens vegvesen

Terningå østre bru i Elverum og Fura bru i Løten var gamle og modne for utskifting. Terningå østre bru er bygget i betong og sto ferdig i mai. Fura bru er bygget i tre på de gamle steinlandkarene. Den nye brua er fjerde generasjon bru på samme sted. I tillegg til ny bru er det bygd ny Furaveg og ny rundkjøring i krysset mellom Chausseen, fylkesvei 1844 Kirkevegen og Furavegen.

– Vi åpner nå den nye Fura bru og rundkjøringen. Det er gledelig å kunne åpne veien. Det vil gjenstå noe arbeid som vi skal gjøre ferdig tidlig i august. Kantsteinen som skal brukes i midten i rundkjøringen er forsinket som følge av koronapandemien. Men vi åpner veien for trafikk nå og gjør ferdig rundkjøringen i august. Arbeidene vil ikke påvirke trafikkavviklingen, sier byggeleder Brede Løvlien i en melding fra Vegvesenet.

Ny Terningå østre bru med ny asfalt. Brua er bygget i betong. Vi ser den gamle gang- og sykkelvegbrua ved siden av. <i>Foto:  Erik Larsstuen/Statens vegvesen</i>
Ny Terningå østre bru med ny asfalt. Brua er bygget i betong. Vi ser den gamle gang- og sykkelvegbrua ved siden av. Foto:  Erik Larsstuen/Statens vegvesen

– Vi er fornøyde med at det er gjort nødvendige investeringer i ny riksvei 3/25, men etter utbyggingen blir nær 29 kilometer veg omklassifisert fra statlig vei til fylkesvei eid av fylkeskommunen. Innlandet fylkeskommune er allerede den største fylkesveieieren i landet, og det er et stort vedlikeholdsetterslep på veinettet. Vi er derfor tilfredse med de utbedringene og vedlikeholdstiltakene staten gjør på dette veinettet før vi overtar som veieiere, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet, i meldingen.

Stålbrua ble jekket på plass over elva Tunna i løpet av 23. og 24. mai. Brua er 150 meter lang, og det lengste spennet er på 55 meter.
Les også

Brukte to dager på å jekke riksvei 3-bru på plass

Bedre tilbud for gående og syklende

– En annen gledelig følge av gjenåpnet gamlevei er at det nå vil være et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Elverum og Hamar, med tilknytning til Løten sentrum. Riksvei 3/25-prosjektet har bygd ny gang- og sykkelvei langs gamle riksvei 25 mellom Grøholt og Ånestad og langs gamle riksvei 3 mellom Segla bru og Ånestad. Mellom Ånestad og Terningen skanse er kantlinjen på gamleveien trukket inn i veibanen og gir her en cirka meterbred bred skulder for gående og syklende. I tillegg er fartsgrensen satt ned til 60 km/t, sier byggeleder Brede Løvlien.

I slutten av august blir det en større markering på Terningen skanse av åpningen og ferdigstillingen av de to bruene samtidig.

Her blir tørrmuren i det som kalles Minesvingen i Stalheimskleiva bygd opp igjen i august 2021.
Les også

Vegvesenet: Trenger flere fagfolk som har dreisen på slegga

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.