Flytende havvind

Nye beregninger: Kan spare store summer ved å bruke flytende havvind til vanninjeksjon

Flytende havvind egner seg svært bra til å øke oljeproduksjonen i isolerte brønner, ifølge DNV GL.

Kraft fra flytende havvind kan brukes til å øke oljeutvinningen i oljebrønner, mener DNV GL.
Kraft fra flytende havvind kan brukes til å øke oljeutvinningen i oljebrønner, mener DNV GL. (Foto: Ill. DNV GL)

Flytende havvind egner seg svært bra til å øke oljeproduksjonen i isolerte brønner, ifølge DNV GL.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Offshore vindkraft er allerede en kommersiell industri i mange land. Men møllene som brukes, er bunnfaste og står oftest nær land. Samtidig blåser det langt mer lenger til havs. Men skal man ut dit, trengs det flytende vindmøller. Den teknologien er langt dyrere.

Men nå mener DNV GL de har funnet en løsning som kan sette fart på flytende vindkraft. For ved å ta i bruk vindmøller for å øke oljeproduksjonen på oljefelt, kan det brått bli lønnsomt å bygge flytende vindmøller.

– Poenget er at det må være kommersielt interessant, sier Johan Sandberg, prosjektsponsor for Win Win i DNV GL.

Kan spare millioner

Ideen bak DNV GL sitt såkalte WIN WIN-prosjekt (Wind-powered water injection), er et helt annet enn Equinors mer kjente Hywind Tampen. For der Equinor vil koble sine flytende vindmøller rett inn på strømforsyningen til to bemannende plattformer, er DNV GLs konsept å lage et helt frittstående system.

– Dette er et selvstendig og ubemannet system, som i prinsippet kan installeres hvor som helst der det fins vind og behov for vanninjeksjon, sier Sandberg.

Tanken er å bruke kraften fra en flytende mølle til å injisere vann og øke oljeproduksjonen i oljefelt. Dersom brønnene ligger rett under en operativ plattform, gir det lite økonomisk mening å gjøre dette ved hjelp av vindmøller. Men der brønnen ligger langt fra en operativ plattform, blir økonomien i et slikt prosjekt brått en helt annen.

– Vårt eksempel tar utgangspunkt i en injeksjonsbrønn som ligger 30 kilometer fra den produserende plattformen. Lønnsomheten vil generelt øke med avstanden til plattform, selv om den også er avhengig av en mengde faktorer som er helt spesifikke for hvert felt. Borekostnaden er ikke inkludert i regnestykket, forklarer Sandberg.

Dette er WIN WIN

  • Wind-powered water injection.
  • Et prosjekt for å øke oljeproduksjon i oljefelt ved hjelp av flytende havvind.
  • Prosjektet ledes av DNV GL med Vår Energi og ExxonMobil som industripartnere og med støtte fra Forskningsrådet.
  • Har utviklet et system som kan redusere kostnadene for å injisere vann i en oljebrønn.
  • Bruker kjent teknologi sammensatt på en ny måte.

Operatøren kan spare store deler av investeringskostnaden (capex), om de investerer i en flytende mølle, heller enn gassturbiner og lange rørledninger fra nærmeste plattform.

Bruker kjent teknologi på en ny måte

Nå tror Sandberg at olje- og gassindustrien kan være med på å løfte fram havvind.

– Da vi begynte å jobbe med dette tilbake i 2013, var målet å finne en energiindustri der det ville være kommersielt interessant å ta i bruk flytende havvind. Vi tror det er den beste måten å få oppskalert etterspørselen og volumene av flytende havvind, sier han.

DNV GL forsto raskt at det var olje- og gassindustrien de måtte satse på. Oljeindustrien trenger stadig mer kraft for å pumpe vann ned i oljereservoar for å hente ut olje.

Vanninjeksjoner blir viktigere jo eldre feltet er, siden reservoartrykket synker. Men å trekke rørledninger til brønner som ligger langt fra produksjonsplattformen er dyrt. Derfor er ideen om å bygge frittstående systemer så attraktive.

Spørsmålet har vært om det går an å oppnå nok stabilitet i et kraftsystem med en vindmølle og pumper for vanninjeksjon uten tilkobling til et større nett. Det mener DNV GL de nå har bevist at den gjør. 

– Vi har gjennom det eksperimentelle arbeidet, basert på Power Hardware in the Loop (PhiL) metodikk, bekreftet at det elektriske systemet kan holdes stabilt, sier Marte Midtsund, seniorkonsulent i DNV GL og prosjektleder for WIN WIN.

Setter sammen kjent teknologi

Systemet er enkelt: En vindmølle forsyner kraft til en pumpe som injiserer vann i en oljebrønn. I tillegg er det koblet opp batterier, som gir kraftforsyning til kritiske sikkerhets- og kommunikasjonsfunksjoner den tiden det ikke blåser.

– Vi bruker bare kjent teknologi. Det er sammensetningen og bruken av de ulike komponentene som er ny, sier Midtsund.

Johan Sandberg i DNV GL. Foto: DNV GL

Nøkkelen er et kontrollsystem som sikrer stabil balansekraft mellom mølle, pumpe og batteri. Injeksjonsystemet, med pumper og vannrensing, kan installeres offshore, enten på selve møllen eller under vann. Installasjonen kontrolleres autonomt, men kan overstyres fra plattformen eller fra land.

Stor interesse

Det er Vår Energi og Exxon Mobile som er partnere i prosjektet. Senioringeniør og prosjektansvarlig i Vår Energi AS, Redha Safer, sier WIN WIN, er «veldig interessant»

– Vi har vært involvert helt fra starten. Det er interessant å undersøke mulighetene for produsere energi på nye måter, sier han.

Vår Energi er det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, og opererer produksjon over hele den norske sokkelen. Vår Energi har operatørskap på blant annet Marulk i Norskehavet, Goliat i Barentshavet og Balder i Nordsjøen.

– Mulighetene for å redusere kostnader ved vanninjeksjon, er det viktige for oss for å være med på dette, sier Safer. Han vet ende ikke om Vår Energi vil ta i bruk havvind på norsk sokkel, men sier det er et system de ønsker å ha i verktøykassa.

DNV GL ser for seg en framtid der flytende møller kan taues fra felt til felt. Da blir investeringskostnaden for å ta systemet i bruk for andre gang nesten null.

– Levetiden på et system som dette er om lag 25 år, noe som kan være betydelig lengre enn levetiden på en injeksjonsbrønn. Da er det ikke noe i veien for at man kan taue systemet videre til en ny brønn, når man har plugget en gammel, sier Johan Sandberg.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå