ENERGI

Nye beregninger: Kan spare store summer ved å bruke flytende havvind til vanninjeksjon

Flytende havvind egner seg svært bra til å øke oljeproduksjonen i isolerte brønner, ifølge DNV GL.

Kraft fra flytende havvind kan brukes til å øke oljeutvinningen i oljebrønner, mener DNV GL.
Kraft fra flytende havvind kan brukes til å øke oljeutvinningen i oljebrønner, mener DNV GL. Foto: Ill. DNV GL

Offshore vindkraft er allerede en kommersiell industri i mange land. Men møllene som brukes, er bunnfaste og står oftest nær land. Samtidig blåser det langt mer lenger til havs. Men skal man ut dit, trengs det flytende vindmøller. Den teknologien er langt dyrere.