KRAFT

– Nye AMS-målere bør overvåke jordfeil og strømkvalitet

Bilde: Aidon
14. okt. 2013 - 07:00

Spenningsbrudd og jordfeil i det elektriske anlegget kan i sin ytterste konsekvens føre til brann og dødsfall.

Jordfeil fører også til mye ekstraarbeid for nettselskap, som gjerne må sende ut letemannskap som kan bruke timer og dager på å lokalisere feilen.

– Bør ha målere

I 2019 skal alle husstander ha fått installert AMS (avanserte måle- og styringssystemer).

Ekspert på spenningsforhold i nettet, Helge Seljeseth ved Sintef Energi, mener denne måleren bør være utstyrt med tilleggsfunksjoner slik at den kan detektere fasebrudd og jordfeil, samt gi nettselskap informasjon om spenningskvaliteten. 

– I dag er det fremdeles mange husstander som ikke har jordfeilbryter eller jordfeilvarslere. De som har dette har gjerne løsninger som ikke sender signal til nettselskapet om feilen. Jeg mener det bør installeres målere som kan detektere jordfeil, spenningsforhold og fasebrudd i hver strømmåler som installeres i norske hjem, sier Helge Seljeseth i Sintef Energi. 

Kan bli forskjeller

I løpet av de to neste årene skal rundt 150 norske nettselskap bestemme seg for hvilke målere de skal bestille og hvilke leverandører de skal satse på.

Seljeseth mener nettselskap bør velge de nevnte tilleggsfunksjonene, dersom prisen på selve måleren ikke blir mye høyere. 

– Av og til skjer det branntilløp på grunn av for eksempel fasebrudd i eneboliger. Dersom det etter AMS-utrullingen viser seg at en brannskadd bolig er utrustet med den enkleste AMS-løsningen, mens nettselskapet til naboregionen lar kundene kjøre på første klasse og overvåker slike feil for kundene sine, er det svært dårlig reklame om dette kommer fram. Nettselskapene gjør lurt i å tenke ulike scenarier framover, sier Seljeseth.

Da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet forskriften som regulerer utrullingen av AMS, spilte flere aktører inn at de ønsket jordfeilmåling og overvåking av spenningskvaliteten inn i kravspesifikasjonen til måleren.

Det ble ikke gjort.

Les også: Dårlig strømkvalitet har kostet ham 360.000 kroner

Ikke krav

– Mange tjenesteleverandører vil kunne ønske å benytte kommunikasjonsløsningen i AMS. NVE har lagt til grunn at det primært er energirelaterte tjenester som anses aktuelle å tilknytte AMS. Dette gjenspeiles også i de funksjonskravene som er forskriftsfestet. Ellers har vi lagt vekt på å være  teknologinøytrale, sier seksjonssjef Heidi Kvalvåg i NVE.

Når det kommer til jordfeilvarsling viser hun til at dette reguleres av andre myndigheter, og derfor ikke var naturlig for NVE å inkludere dette i forskriften.  

– Vi ser imidlertid at AMS kan være et viktig og nyttig virkemiddel ved varsling og registrering av jordfeil, og har derfor stilt krav om at AMS skal være i stand til å overføre jordfeilsignal, men altså ikke inkludere funksjonalitet for å detektere jordfeil, sier Kvalvåg.

Bør-ha-liste

Energi Norge har sammen med Sintef utarbeidet en liste over anbefalte tilleggsfunksjoner, hvor blant annet jordfeilvarsler er utpekt som en "Bør ha"-funksjon. Det er dermed opp til hvert enkelt nettselskap å ta ekstrakostnaden.

Nettselskapene kan velge å bestille fra en drøy håndfull leverandører når de skal bestille måleutstyr til utrullingen av AMS. Aidon er en av dem, og har valgt å kun tilby målere hvor muligheten for jordfeilmålinger er integrert.

Les også: Her er grunnen til at Oslo satte full stopp på LED-utbyttingen

– Betaler ved bruk

– Det fordyrer produktet ørlite grann, men vi øker ikke kostnaden på produktet før funksjonaliteten eventuelt tas i bruk. Denne kostnaden er dessuten så lav at nettselskapet tilbakebetaler dette på under ett år, sier strategi- og forretningsutvikler Rolf Pedersen i Aidon. 

– På hvilken måte?

– Nettselskap bruker store ressurser på å lete opp årsaken til disse feilene. Hvis den summen de totalt bruker på å lete etter feil i løpet av ett år tilsvarer investeringskostnaden, så er dette raskt dekket inn, sier Pedersen. 

Pedersen sier nettselskap gjerne bestiller en "app-pakke" hvor måling av jordfeil, spenningskvalitet, meldinger og alarmer som er interessant fra nettselskapets side basert på kost-nytte beregninger er inkludert.

– Vi går generelt ikke ut med prisnivået, for dette avhenger av hvor mange software-pakker nettselskapet bestiller, men er volumet stort nok kan de få dette inkludert til under 10 prosent økning av prisen, sier Pedersen. 

Les også:

Derfor blinker lyset når naboen dusjer

Nettselskapene mener AMS ikke er nyttig for nettet

Kraftbransjen stoler ikke på moderne IT  

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.