PROSJEKTER

Ny vei til flyplassen i Bodø vil koste 267 mill

- Flytting av flyplassen i Bodø gir en unik mulighet til å utvikle et grønt og framtidsrettet transportsystem i Bodø, ifølge avdelingsdirektør Unni M. Gifstad i Statens vegvesen.

Flytting av flyplassen gir mulighet til å satse på et grønt transportsystem i Bodø.
Flytting av flyplassen gir mulighet til å satse på et grønt transportsystem i Bodø. Illustrasjon: Bodø kommune
3. des. 2020 - 08:34

– Vår anbefaling vil legge til rette for at flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt, samtidig som den gir god og forutsigbar framkommelighet for næringstrafikken, sier Unni M. Gifstad.

Vegvesenet har nå levert konseptvalgutredning (KVU) for «Ny by Bodø - transportsystemer». Utredningen foreslår en trinnvis utbygging av vei til den nye flyplassen, og en kompakt og sentrumsnær byutvikling.

Konseptvalgutredningen har hatt som oppgave å se på hvordan transportsystemet i Bodø best kan utvikles når flyplassen flyttes lenger sør. Utredningen har skjedd i samarbeid med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Avinor, Kystverket og Fylkesmannen i Nordland.

Hydrogenfergene skal ha plasss til 120 biler, 12 vogntog og 599 passasjerer.
Les også

Norske Myklebust skal bygge verdens største hydrogenferger: – Den satt langt inne

Ny flyplass må ha ny vei

– Vi har vurdert flere alternative veitraséer til den nye flyplassen. Vår anbefaling er en løsning som ligger sør for den nye bydelen, og dermed ikke blir en barriere mellom ny og gammel by. Løsningen gir best rom for byutvikling, samtidig som den gir et robust hovedvegsystem, forklarer Gifstad.

I denne løsningen blir veien én av hovedadkomstene til den nye bydelen, og leder biltrafikken utenom byutviklingsområdene.

Vegvesenet legger opp til trinnvis utbygging av det sørlige alternativet, også fordi det må bygges en arm for å få tilgang til ny flyplass. Det gir en effektiv og realistisk løsning på kort sikt, og samtidig vil trinn 2 være positivt for utviklingen av den nye bydelen og byen som helhet. Armen til flyplassen er kostnadsberegnet til 267 millioner kroner.

Finnairs fly skal ikke fly til Tartu på én måned på grunn av GPS-forstyrrelser i Estland.
Les også

Utsetter flyvninger etter GPS-forstyrrelser

Stort potensial for mer gåing og sykling

Bodø kommune har et vedtatt mål om at personbiltrafikken ikke skal øke, selv om befolkningen øker. Utredningen anbefaler en kompakt byutvikling, som bygger opp under nullvekstmålet.

– Bodø har et godt utgangspunkt for grønne reiser. Én av fire reiser skjer allerede til fots, og sykkelandelen er på åtte prosent. Vi anbefaler en kompakt byutvikling, der 80 prosent av veksten kommer i sentrum og den nye bydelen. En slik utvikling vil styrke mulighetene for grønne reisevaner. 55 prosent av byens befolkning bor innenfor 15 minutters sykkelavstand fra Torget. Vi anbefaler gode sykkelløsninger for å få flere til å velge sykkel, gåing og annen mikromobilitet.

 CO2 injiseres på Sleipner-feltet på norsk sokkel. Dette var det første kommersielle prosjektet for lagring av CO2.
Les også

CO2-lagring: Varsellampene blinker i norsk olje- og gassnæring

Knutepunkt

Bodø har både havn og jernbane. En del av oppdraget har vært å se på behov og mulighet for å flytte havneområdet, og om ny havn og flyplass skulle kobles på jernbanen. Jernbanetilknytningen er beregnet til å bli svært kostbar. Prisen blir på mellom 4,1 og sju milliarder kroner, avhengig av valgt løsning. Utbygging anbefales derfor ikke innenfor tidsperspektivet til denne konseptvalgutredningen. Men forslaget i utredningen er ikke til hinder for flytting av havnen, dersom det skulle bli behov for det på et senere tidspunkt. 

Rapporten er nå oversendt Samferdselsdepartementet, som beslutter valg av konsept/løsning. Departementet vurderer også om KVU'en skal sendes på høring og til ekstern kvalitetssikring, KS1.

Russlands president Vladimir Putin under et møte i utenriksdepartementet i Moskva fredag.
Les også

Dette er Putins krav for fredssamtaler

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.