LEDELSE

Ny undersøkelse: Kun 15 prosent av lederne i maritim næring er kvinner

Rederiforbundet innrømmer at de har en jobb å gjøre.

I ledelsen i maritime bedrifter er kvinneandelen på 15 prosent, melder Rederiforbundet. I Hurtigrutas styre sitter det kun menn, blant dem konsernsjef Daniel Skjeldam.
I ledelsen i maritime bedrifter er kvinneandelen på 15 prosent, melder Rederiforbundet. I Hurtigrutas styre sitter det kun menn, blant dem konsernsjef Daniel Skjeldam. Foto: Eirik Helland Urke. Illustrasjon: Tuva Strøm Johannessen
8. mars 2020 - 05:02

Kun 15 prosent av alle lederposisjoner i medlemsbedriftene til Norges Rederiforbund er besatt av kvinner. Kvinneandelen i styrene ligger også på snaut 15 prosent. Det viser en fersk undersøkelse fra forbundet som Karriere360 har fått tilgang til.

Undersøkelsen er gjort blant Rederiforbundets 150 medlemsbedrifter. 87 av bedriftene har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen, som legges frem i slutten av mars og er en del av konjunkturrapporten, viser også flere lave kvinneandeler innen andre områder i maritim næring.

Kun 7 prosent av ansatte til sjøs er kvinner. Totalt for hele næringen er bare 16 prosent av de ansatte kvinner.

Sliter med rekruttering

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, tror det er mange årsaker til at kvinneandelen i maritim næring er så lav, og peker på tradisjon, kultur, mangel på å vektlegge mangfold og mangel på informasjon om mulige karriereveier i næringen.

Han mener næringen må bli flinkere til å rekruttere bredere for å få inn nytenking og nye teknologiske løsninger, særlig innenfor viktige områder som digitalisering og dekarbonisering. 

Lasse Kristoffersen (t.v.) er president i Norges Rederiforbund. Bak står Harald Solberg som er administrerende direktør. <i>Foto:  Norges Rederiforbund</i>
Lasse Kristoffersen (t.v.) er president i Norges Rederiforbund. Bak står Harald Solberg som er administrerende direktør. Foto:  Norges Rederiforbund

– I det arbeidet trenger vi bredere kompetansetilgang enn tidligere. Skal vi få fatt i de beste hodene kan vi ikke kun ha halve befolkningen som utgangspunkt. Da går vi glipp av altfor mange talenter, derfor må vi rekruttere bredere, sier han.

– Hva har dere gjort de siste tyve årene som har ført til denne situasjonen?

– Det enkle svaret er vel kanskje at vi har gjort for lite. Når vi ser på totaliteten er tallene for dårlige og derfor ønsker vi nå å sette i gang et mer systematisk arbeid, svarer han, og forteller at de har nedsatt en arbeidsgruppe som hadde sitt første møte denne uken.

Gruppen, ledet av Lasse Kristoffersen, president i Norges Rederiforbund, skal legge frem konkrete forslag til hvordan kjønnsbalansen i maritim næring kan bedres. 

Kun 10 prosent kvinnelige skipsledere på Hurtigruta

Hurtigruta har de siste årene hentet inn nesten 3000 nye ansatte. For bare få år siden var selskapet mannsdominert og på randen til konkurs.

Selskapet opplyser til Karriere360 at de har jobbet mye med å få opp kvinneandelen, og kan i dag skilte med 55 prosent kvinneandel på land og 37 prosent på sjøen. 

Når det gjelder på de to øverste ledernivåene i selskapet er tallene noe mer dystre, i hvert fall på skip. Kun 10 prosent av lederne til sjøs er kvinner.

I styret til selskapet, er det helt mørkt. Sammen med daglig leder og konsernsjef Daniel Skjeldam, sitter styreleder Trygve Hegnar og de tre mannlige styremedlemmene, Petter Stordalen, Jonathan Barlow Rosen og Matthew John Lenczner. 

Selskapet bidrar dermed til å trekke ned kvinneandelen i styrer totalt sett blant Rederiforbundets medlemmer.

Skjeldam erkjenner at både bransjen og Hurtigruta har en utfordringen med lav kvinneandel.

– Shippingbransjen har noen fundamentale og underliggende strukturelle utfordringer. Det ser vi også i Hurtigruten. Den største er at vi har for få kvinnelige offiserer. Det skal vi jobbe hardt for å endre, men det går fortsatt for sakte, også hos oss, skriver han i en mail til Karriere360. 

Les også

Flere kvinner til lands

Til lands er kvinneandelen i Hurtigrutas ledergruppen bedre enn til sjøs, den er nå på 41 prosent kvinner på de to øverste ledernivåene. Konsernsjefen er fornøyd med denne utviklingen.

Daniel Skjeldam er konsernsjef i Hurtigruta. <i>Foto:  Hurtigruta</i>
Daniel Skjeldam er konsernsjef i Hurtigruta. Foto:  Hurtigruta

– Vi har gått fra å ha en typisk mannsdominert eldre ledergruppe, til å ha nesten like mange menn og kvinner, med forskjellig alder og bakgrunn, på de øverste nivåene i selskapet. Det er en direkte sammenheng mellom dette og resultatene vi leverer i dag. Mangfold er viktig i suksessformelen vår, fordi det er lønnsomt, kommenterer han.

Skjeldam påpeker i likhet med Rederiforbundet at næringen må satse på rekruttering for å bedre kjønnsbalansen.

– Maritim næring må bli bedre på rekrutteringen, og tenke enda mer langsiktig. Når unge mennesker velger retning og utdannelse, er det ikke en stor nok bredde i de som ser for seg et liv på sjøen. Da er det ikke mulig for oss som selskap å velge blant de beste. Det må hele næringen ta på alvor, og jobbe for å endre, avslutter han. 

Høyere grad av innovasjon med kvinner

Pia Meling er president i WISTA Norge, en organisasjon jobber med å få unge kvinner til å velge en maritim karriere, og hvordan man får disse kvinnene opp i ledende stillinger. 

– Tallene fra Rederiforbundet viser at vi har vi en jobb å gjøre for å øke kvinneandelen i maritim næring generelt, og spesielt i ledelsen og i styrerommene, kommenterer hun til Karriere360.

Hun påpeker at det er store fordeler ved å få opp kvinneandelen generelt i næringen, og trekker frem empiriske undersøkelser som McKinsey’s rapport «Delivering through Diversity» fra 2018 og BCG’s «Diversity and Innovation Survey» fra 2017.

– De viser at bedrifter med mer mangfold i ledelsen tar bedre beslutninger og oppnår høyere grad av innovasjon og økonomisk avkastning. Kvinner i teamet kan bidra med annen type kompetanse og synspunkter og kan øke engasjementet hos de ansatte og hos kunder, sier hun. 

Les også

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.