BYGG

Ny undersøkelse: Energiforbruket i lavenergihus er ofte like stort som i andre hus

Folk skrur opp varmen.

Høyere forventning til komfort gjør at de fleste bruker like mye energi til oppvarming i lavenergihus som i standardhus, viser en ny dansk undersøkelse.
Høyere forventning til komfort gjør at de fleste bruker like mye energi til oppvarming i lavenergihus som i standardhus, viser en ny dansk undersøkelse. Bilde: Joachim Seehusen
8. jan. 2016 - 14:49

Stadig strengere krav til energiforbruk i nye hus skulle halvere energiforbruket i løpet av noen år.

Men nå viser to nye danske undersøkelser at energiforbruket ikke har falt noe særlig i lavenergihus, til tross for bedre isolerte bygg. Det skriver ingeniøren.dk.

Går i feil retning

Undersøkelsen som omtales sammenlikner det beregnede energiforbruket i 230.000 eneboliger, med det reelle varmeforbruket.

Forskerne forventet ikke at det reelle forbruket ville være det samme som det forventede forbruket, men de forventet heller ikke at forskjellene skille være så store som de viser seg å være.

Resultatene viser nemlig at det reelle forbruket i de fleste tilfeller ikke endrer seg når folk går fra standardhus til lavenergihus.

– Kravet om å bygge lavenergihus har vært den beste atferdsendringskampanjen vi har hatt. Men dessverre har den fått folk til å endre atferd i feil retning, sier professor Kirsten Gram-Hanssen fra Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark, som står bak den ene undersøkelsen, til Ingeniøren.

Skrur opp varmen

Den atferdsendringen Gram-Hanssen viser til, går ut på at folk i lavenergihus tilsynelatende nyter varmen så mye, at de heller skrur opp varmen enn å kle på seg når det er kaldt.

– Det kan se ut som om beboerne av lavenergihus helt slutter å tenke på energiforbruket sitt, som er synd. For det er jo nettopp atferd som er avgjørende for forbruket, sier Gram-Hanssen.

Dette gjelder imidlertid ikke alle som bor i lavenergihus.

Spredningen i resultatene viser ifølge forskerne at det er mulig å oppnå et svært lavt energiforbruk så lenge man har fokus på dette.

Mindre forskjeller i Norge

Selv om resultatene ikke er like negative, kan Judith Thomsen, forskningsleder ved avdeling for arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner i Sintef byggforsk, bekrefte at energiforbruket i norske lavenergihus også er noe høyere enn det som var forventet.

– Vi har jobbet med prosjektet "Evaluering av boliger med lavt energibehov", der vi har sett på energiforbruket i norske passivhus og sammenliknet disse med hus bygget etter TEK10. Prosjektet er ikke avsluttet, men foreløpige resultater viser at begge byggtypene bruker noe mer energi enn forventet, sier hun.

Når det gjelder oppvarming ligger de norske passivhusene 10 til 30 prosent over forventet energibruk.

– Men spekteret er stort. Det finnes også noen som ligger på og under beregningene, sier Thomsen.

Høyere innetemperatur

Thomsen viser til samme årsak som Gram-Hanssen.

– Vi ser at folk som kjøper passivhus gjerne har høye forventninger når det kommer til komfort. Der folk gjerne hadde ulik temperatur i de ulike rommene i huset ut fra hvor de oppholdt seg, forventer mange nå å ha en stabil, høy temperatur i alle rom, sier hun.

Og viser til at forventningene til energibruk tok utgangspunkt i en dagtemperatur på 21 grader og nattetemperatur på 19 grader.

– Når vi måler temperaturen i husene viser det seg at folk generelt har høyere innetemperaturer, og ønsker rundt 23 grader døgnet rundt i oppholdsrom, sier hun.

Setter begrensning

Men selv om resultatene ikke er så gode som forventet, er ikke bildet helt svart, ifølge Thomsen.

– Den foreløpig konklusjonen vår er at passivhus har bidratt til å senke energibruken, sier hun.

Og forklarer at til tross for at folk ønsker en økt innetemperatur, setter løsningen en begrensning for hvor stort utslag dårlige energivaner kan få.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.