KLIMA

Ny studie: Papirgjenvinning er kun så grønn som energien bak

Forskere fra Yale og University College London konkluderer med at hvis alt avfallspapir ble resirkulert, ville globale CO2-utslipp ikke falle, men øke. DTU-professor sier imidlertid at bildet kan se annerledes ut i fremtiden.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Simon Freiesleben Hansen, Ing.dk
27. nov. 2020 - 12:23

"Resirkulering er gull," er uttrykket som oppsummerer kjernen i den sirkulære økonomien. Det er ment å spille en viktig rolle i å møte klimutfordringene våre. I Danmark er økt sortering for gjenvinning er et sentralt punkt i regjeringens første store klimaavtale, som vil bane vei for målet om en 70 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med nivået fra 1990.