DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ny strid om driftskontrakt for veilys i Rogaland: Otera Traftec avvist i retten

Nettpartner vinner kontrakten for andre gang.

Veilys og elv. Kveldslys. Bil i fart. Drammenselva. Mjøndalen, Nedre Eiker, Buskerud.Foto: © Bjørn-Owe Holmberg / Samfoto
Veilys og elv. Kveldslys. Bil i fart. Drammenselva. Mjøndalen, Nedre Eiker, Buskerud.Foto: © Bjørn-Owe Holmberg / Samfoto Illustrasjonsfoto: Bjørn-Owe Holmberg/Samfoto
15. mars 2021 - 05:58

Lyse Lux - en del av energikonsernet Lyse, som eies av en rekke kommuner i Rogaland - har for andre gang hatt ute en rammeavtale for drift av blant annet 78.800 veilys i ni kommuner. Varigheten er fire år.

Den aktuelle rammeavtalen er mer eller mindre den samme avtalen som den som Veier24 skrev om i mars 2020. Da ble konkurransen avlyst etter en del om og men. Nettpartner ble tildelt kontrakten. Men Mesta klaget på feil i vektingen av prisenhetene og underkriteriene, og resultatet ble at Lyse avlyste hele konkurransen. Nettpartner klaget på det, men fikk ikke medhold.    

Så ble det lyst ut ny konkurranse i desember 2020, i en litt annen form enn den forrige. Formelt heter avtalen Rammeavtale AK-002496 - Drift og vedlikehold av
lysanlegg, samt innleie av personell.

Seks tilbud ble levert på den nye rammeavtalen:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Otera Traftec 36.106.320
Nettpartner 61.743.400
Oneco Infra 61.744.760
Lysfix 63.984.000
Mesta 74.354.600
Rogaland Elektro 87.910.560

Her ser vi at særlig ett tilbud skiller seg kraftig ut. Så Lyse Lux sendte 22. januar 2021 brev til Otera Traftec, og fortalte at tilbudet fra firmaet var å anse som unormalt lavt. Firmaet ble bedt om å sende over en del opplysninger som kunne forklare forholdet.

Otera Tractec svarte med å formulere seg i litt runde vendinger: Firmaet mente å ha gitt en fornuftig pris, og viste blant annet til synergieffekter med andre løpende kontrakter i regionen.

Lyse Lux syntes ikke at informasjonen var utfyllende nok, og avviste Otera Traftec fra konkurransen 27. januar. Firmaet påklaget beslutningen to dager senere.  

3. februar meldte Lyse Lux at klagen ikke var tatt til følge, og sendte samtidig ut tildelingsbrev, der Nettpartner med laveste pris ble tildelt kontrakten. Vi kan forøvrig merke oss at Oneco Infra var hårfint dyrere enn Nettpartner. Kun 1360 kroner skiller.

En pall med laks gjøres klar til å lastes om bord i et fly. Spesielt flyfrakten til Kina økte kraftig i fjor.
Les også

Flyfrakten av sjømat til Kina økte kraftig tross flyforbud

Og så: Tingretten

Otera Traftec begjærte sporenstreks såkalt midlertidig forføyning ved Stavanger tingrett. Otera mente at anskaffelsesreglene her var brutt, og at Lyse måtte forbys å inngå kontrakt om rammeavtalen før det var rettslig avklart om disse reglene var brutt.

Lyse viste i retten til at Oteras prising innebar at firmaet hadde kalkulert inn vesentlig færre arbeidstimer enn de andre. Lyse mente at Otera ikke forklarte differansen godt nok, og at det var risiko knyttet til den lave prisen. Poenget for Lyse var om prisen var så lav at den ville påvirke Oteras gjennomføringsevne. Lyse mente dessuten at Otera kun hadde gitt generelle og ikke spesifikke forklaringer på hvordan de kunne være så mye billigere.

Stavanger tingrett påpekte at Otera Traftecs enhetspriser var vesentlig lavere enn de øvrige tilbydere på tilnærmet alle områder. Retten anførte også at de andre entreprenørene - som hadde tilbud i området fra 61 til 74 millioner kroner - alle er erfarne aktører. Retten var ikke i tvil om at Otera Traftecs tilbud fremsto som «unormalt lavt».

Retten mener at leverandøren i det minste må gi såpass med opplysninger at oppdragsgiveren får en mulighet til å vurdere følgende: Kan den lave prisen innebære en risiko for at leverandøren ikke klarer å levere hva kontrakten forplikter?

Nye Tana bru i Finnmark ble åpnet i 2020, og er blant bruene som inngår i oppdraget.
Les også

Rambøll kapret ny kontrakt

Her ble det for generelt

Retten skriver: «Er leverandørens opplysninger så generelle eller lite spesifikke at oppdragsgiver ikke har mulighet til å vurdere om pris- og kostnadsnivå utgjør en risiko må oppdragsgiver ha en avvisningsrett, dersom det er slik at tilbudet anses som «unormalt lavt». Det må videre, etter rettens vurdering, være leverandørens risiko at de opplysninger som gis etter en slik forespørsel fra oppdragsgiver er tilstrekkelig spesifikke

Retten finner dermed at Lyses avvisning av Otera Traftec var i samsvar med anskaffelsesregelverket.

Som det heter: «Tilbudet var «unormalt lavt» og Otera Traftec ga ikke en (tilstrekkelig) forklaring på prisnivået på avvisningstidspunktet. Det foreligger derfor ikke noe hovedkrav og begjæringen om midlertidig forføyning kan ikke tas til følge.»

Kort sagt: Begjæringen ble forkastet. Og Otera Traftec skal betale Lyse Lux sine saksomkostninger med 378.355 kroner.

Dommen er avsagt 3. mars i år, og ankefrist er en måned.

MS Dali har plass til over 9000 TEU (20 fots containere). Ingen av mannskapet ble skadet, men seks arbeider på brua falt i vannet og omkom da brua kollapset. Tre store kraner i er i gang med å fjerne brua.
Les også

Brukollapsen i USA: Kongsberg-utstyr på containerskipet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.