KLIMA

Ny rettsrunde for Oslo Havn

Oslo Havn ble i Oslo tingrett frifunnet på alle tiltalepunkter knyttet til deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven i Oslos havnebasseng. Borgarting lagmannsrett avviste så anken fra påtalemyndigheten, men nå ser det ut til at Oslo Havn får en ny runde i retten.
Oslo Havn ble i Oslo tingrett frifunnet på alle tiltalepunkter knyttet til deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven i Oslos havnebasseng. Borgarting lagmannsrett avviste så anken fra påtalemyndigheten, men nå ser det ut til at Oslo Havn får en ny runde i retten. Bilde: Viktor Jæger

Oslo Havn ble i Oslo tingrett frifunnet på alle tiltalepunkter knyttet til deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven i Oslos havnebasseng. Borgarting lagmannsrett avviste så anken fra påtalemyndigheten, men nå ser det ut til at Oslo Havn får en ny runde i retten, ifølge Nettavisen.

Les også: – En seier for fornuften og miljøet

Påstår saksbehandlingsfeil

– Dommen fra Oslo tingrett ble anket av oss og noen av partene, men vår anke ble nektet fremmet. Det er denne ankenektelsen vi mener er beheftet med saksbehandlingsfeil fra lagmannsretten, og vår ankebegjæring vil bli fremmet for Høyesteretts ankeutvalg, sier statsadvokat Håvard Skallerud til Nettavisen.

I tingretten ble Norges geotekniske institutt (NGI) og statsbedriften Secora dømt for ulovlig giftdumping, mens Oslo Havn ble frifunnet. Styreleder Bernt Stilluf Karlsen uttalte da at det var endelig punktum i saken. Fredag ønsket ikke Oslo Havn å kommentere saken.

Innlegg: Oslo Havn jubler for tidlig, og på feil grunnlag

Les også: Oslo Havn frifunnet

– Tar det til etterretning

– Vi har fått beskjeden fra Statsadvokaten og tar den til etterretning, sier informasjonsrådgiver Trude Thingelstad i Oslo Havn.

Dersom Høyesterett avviser påtalemyndighetens begjæring, er saken avsluttet. Men dersom de opphever ankenektelsen, må lagmannsretten se på den på nytt.

Det er fra før klart at NGIs anke i saken skal opp for behandling i lagmannsretten.

Petter Stordalen: – Gjelder dette kun miljøkriminalitet?

Les mer om: