NYE VEIER

Ny rapport: Nye Veier bygger ikke mye billigere enn Vegvesenet

De anslåtte løpemeterprisene for de veiene som Nye Veier skal bygge er på linje med løpemeterpriser i andre motorveiprosjekter. Det fremkommer i en fersk rapport fra Morten Welde i forskningsprogrammet Concept på NTNU.

Fra åpningen av Nye Veiers E18-prosjekt mellom Tvedestrand og Arendal i fjor.
Fra åpningen av Nye Veiers E18-prosjekt mellom Tvedestrand og Arendal i fjor. Foto: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
24. feb. 2021 - 11:45

Rapporten er basert på en studie som undersøker om Nye Veier ligger an til å lykkes med ambisjonen om å redusere kostnadene i perioden frem til anleggsstart. Studien ser på endringer fra ulike tidspunkt, og den gjør en rimelighetsbetraktning av kostnadsnivået i prosjektene basert på gjennomsnittlige løpemeterpriser.

– Man skal være varsom med å sammenlikne kostnader i veiprosjekter uten detaljert innsikt i grunnforhold, veiutforming med mer, men det synes som om de anslåtte løpemeterprisene for de veiene som Nye Veier skal bygge er om lag på linje med løpemeterpriser i andre motorveiprosjekter, skriver Morten Welde i oppsummeringen i rapporten.

E6 Ranheim-Værnes.
Les også

E6 Ranheim-Værnes: Kostnadssprekk på tre milliarder

Har redusert kostnadene med 20 prosent

Sammenliknet med da Nye Veier formelt overtok ansvaret for veistrekningene i
oppstartsporteføljen, har anslått kostnad blitt redusert med 20 prosent slås det fast i rapporten. Det er noen variasjoner mellom strekningene, men anslått kostnad har gått ned i alle.

Det er i tråd med Nye Veiers målsetning om 20 prosent kostnadsreduksjon. Hvis dette skulle bli resultatet når strekningene er ferdig bygget, vil Nye Veier ha redusert kostnadene med om lag 34 milliarder kroner sammenliknet med da de formelt overtok ansvaret. Det er en betydelig reduksjon og det er ikke vanlig at kostnadene i alle prosjekter i en portefølje reduseres.

Nye Veier mener fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er klar for bygging.
Les også

Brukte flere milliarder på vei og bane-planlegging. Nå er organisasjonen bak lagt ned

Fortsatt få fullførte prosjekter

Tabell 1: Sammenligning av kostnadsestimat i St. meld 25 med dagens estimat <i>Illustrasjon:  Concept, NTNU</i>
Tabell 1: Sammenligning av kostnadsestimat i St. meld 25 med dagens estimat Illustrasjon:  Concept, NTNU

Men selv om kostnadsutviklingen i Nye Veiers prosjekter foreløpig er positiv, advares det mot å konkludere fullt ut med at Nye Veier har redusert kostnaden i sine prosjekter.

Det begrunnes i følgende: Selskapet har foreløpig ferdigstilt kun en liten andel av de prosjektene de er ansvarlige for. Kostnadsestimat er forbundet med usikkerhet og selv om denne reduseres frem mot byggestart kan avvik fra endelig budsjett også være betydelige. I vegprosjekter som har vært gjennom KS2 og som Statens vegvesen har vært ansvarlige for, har avvikene fra styringsrammen variert fra -42 til +40 prosent (Welde, 2017).

Det er ikke usannsynlig at Nye Veier også vil kunne oppleve overskridelser i byggefasen i noen av sine prosjekter. Å ha store ambisjoner er et godt utgangspunkt, men det betyr ikke at man vil lykkes, heter det i studien.

Det slås også fast at man heller ikke kjenner den kontrafaktiske situasjonen, det vil si mulige alternativer til faktisk utvikling. Hvordan ville kostnaden i prosjektene utviklet seg hvis Statens vegvesen fortsatt hadde hatt ansvaret for dem?

Det er fristende å konkludere med at Nye Veier som selskapskonstruksjon har vært utslagsgivende for at utviklingen foreløpig har positiv, men det vet vi ikke. En enkel før-/etterundersøkelse, som i denne studien, er det laveste nivået i rangeringer av troverdige metoder for effektmåling. Senere studier får eventuelt dokumentere hvorfor vi ser slike resultater, heter det i Concept-studien fra NTNU.

Så snart telen er ute av bakken kan årets asfaltsesong starte. I år planlegger Statens vegvesen å legge asfalt til en verdi av cirka 1100 millioner kroner på riks- og europaveiene.
Les også

Disse strekningene får ny asfalt

Løpemeterprisene gikk både opp og ned

Gjennomgangen i rapporten viser at kostnadene på Nye Veiers prosjekter både har gått opp eller ned, alt etter hvilket estimat som det sammenlignes med.

– Hva som er «riktig» kostnad er ikke uten videre lett å avgjøre. Det avhenger blant annet av utforming/standard, trasé/lengde, og av markedssituasjonen. For å gjøre en rimelighetsvurdering av kostnadene ser vi derfor på løpemeterpris for de ulike strekningene. Kostnader per løpemeter varierer blant annet ut ifra antall kryss, andel tunnel/bro, masselogistikk, med mer, heter det.

I gjennomsnitt ganske likt

Tabell 2: Endringer i løpemeterpriser <i>Illustrasjon:  Concept, NTNU</i>
Tabell 2: Endringer i løpemeterpriser Illustrasjon:  Concept, NTNU

Tabell 2 viser løpemeterpriser for strekningene i Nye Veiers oppstartsportefølje . Her varierer kostnadene fra 175.000 kroner til over 500.000, med et gjennomsnitt på 287.000 2020-kr. Justert for endring i lengde har estimert løpemeterpris for strekningene blitt redusert med 9 prosent. Pris per meter firefelts motorvei varierer, blant annet ut ifra antall kryss, andel tunnel/bro, masselogistikk, med mer.

En etterevaluering av E6 gjennom Østfold, som ble bygget som firefelts motorvei med 26 meter bredde, viste for eksempel at løpemeterprisen for de ulike parsellene der var på 50-100.000 2015-kr (Ulstein mfl., 2017). Statens vegvesen oppgir at løpemeterpris for firefelts motorveger inkludert mva. og byggherrekostnader har variert fra rundt 50.000 til opp mot 700.000 2018-kr i perioden 2003-2018 (Statens vegvesen, 2019).

Gjennomsnittet blant de 44 prosjektene var om lag 237.000 2018-kroner, viser tallene fra Statens vegvesen.

Rapporten, slik den er oppsummert i noen spørsmål og svar:

Har Nye Veier lyktes med å redusere kostnadene i sine prosjekter sammenliknet med
nullestimatet utarbeidet etter Meld. St. 25?

– Ja, Nye Veier har foreløpig redusert kostnadene med 20 prosent sammenliknet med
nullestimatet.

Har Nye Veier redusert kostnadene i sine prosjekter siden Meld. St. 25?
– Ja, men ikke fullt så mye. Kostnaden i for porteføljen er foreløpig redusert med 10 prosent.

Hvordan har kostnadene endret seg siden KS1?
– Med ett unntak har kostnadene gått opp, i gjennomsnitt med 20 prosent.

Hva er løpemeterprisene i prosjektene sammenliknet med andre vegprosjekter?
– Løpemeterprisene er på linje med andre vegprosjekter, men reell sammenlikning krever en mer forskningsmessig stringent tilnærming.

Denne skissen viser nordre alternativ, og hvordan den nye Mjøsbrua kan se ut.
Les også

Nye Veier har bestemt seg for hvor den nye Mjøsbrua skal gå

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.