KLIMA

Ny rapport: Hurtigtog utkonkurrerer fly

Flytoget er eneste høyhastighetsbane i Norge. Naturvernforbundet påviser i undersøkelsen at høyhastighetsbane er mye mer miljøvennlig enn fly, selv når en tar bygging av infrastruktur med i bildet.
Flytoget er eneste høyhastighetsbane i Norge. Naturvernforbundet påviser i undersøkelsen at høyhastighetsbane er mye mer miljøvennlig enn fly, selv når en tar bygging av infrastruktur med i bildet. Bilde: Mick Tully
Trond Gram
25. sep. 2008 - 08:25

En ny rapport fra Naturvernforbundet konkluderer med at høyhastighetstog er det mest energieffektive alternativet på lengre distanser.

På tross av betydelige utslipp knyttet til bygging av dobbeltspor over lange strekninger kommer høyhastighetstog best ut med tanke på utslipp av klimagasser i forhold til fly, bil og buss.

Åtte ganger verre

Beregninger forbundet har gjort, viser at klimabelastningen i 2020 av å fly en kilometer er mer enn åtte ganger større enn å ta høyhastighetstog en kilometer.

Dette inkluderer energiforbruk i transportmiddel, utslipp fra energiproduksjon, bygging av infrastruktur og transportmidler og klimaeffekter som oppstår fra fly i høyere luftlag.

Les også:

Stor belastning i byggeperioden

Bygging av infrastruktur gir stor belastning i byggefasen, men til gjengjeld er levetiden lang og belastningen må skrives ned over mange år.

Rapporten viser at utslippene ved bygging av 460 kilometer høyhastighetsbane fra Gardermoen til Trondheim med dobbeltspor vil bli på i underkant av 1,9 millioner tonn CO 2-ekvivalenter.

Bedre med vei

Klimabelastningen for bygging av en kilometer firefeltsvei er noe lavere enn en kilometer høyhastighetsdobbeltspor.

- Det har vært stilt spørsmål om togets fortrinn er så stort som det har blitt fremstilt. Denne rapporten viser at alle transportmidler har en belastning på infrastruktursiden, sier Holger Schlaupitz, fagleder for energi, klima og samferdsel i Naturvernforbundet.

Les også: Vil bremse lyntoget

Må konkurrere med fly

Ifølge Schlaupitz, er det ikke likegyldig hvor man bygger høyhastighetsbane i Norge. Klimagevinsten er størst hvis det bygges i direkte konkurranse med fly.

- Den må komme inn på et marked hvor den konkurrerer mot flytrafikken. Jernbanen bør ha som formål å flytte trafikk fra fly og over til tog, sier faglederen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Ikke lyntog før etter 2019

Må følge standard

Selv om beslutning om bygging av høyhastighetsbane ligger langt frem i tid, er det allerede viktig å være bevisst på at banenettet bygges ut i et høyhastighetsperspektiv. Det gjelder blant annet byggingen av dobbeltspor til Ski.

- Det som bygges nå må bygges med høyhastighetsstandard som kan inngå som en del av en fremtidig høyhastighetsbane, mener Schlaupitz og viser til Gardermobanen som et godt eksempel.

Les også: Lyntogene øker med ekspressfart

NSB-nei til lyntog

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.