PROSJEKTER

Ny rammeavtale: Riksveiene i Telemark og Agder skal rustes opp for inntil 50 mill

Vegvesenet prioriterer E134, men riksveiene 36 og 41 kan også bli utbedret.

E134 i Telemark, her vest for Morgedal.
E134 i Telemark, her vest for Morgedal. Foto: Google Maps
27. apr. 2021 - 11:32

Det er altså en rammeavtale det er snakk om, og det skal utføres såkalte trafikksikkerhetstiltak på E134 og eventuelt riksvei 36 og 41 i år og neste år.

Entreprenøren som blir valgt skal for eksempel utbedre sideterreng og gjøre tiltak mot utforkjøringsulykker på riksveinettet i Telemark og Agder. Og hovedmengden av arbeidene vil skje på E134, men det også er aktuelt med tiltak på riksvei 36 og riksvei 41.

Noen eksempler på oppdrag som kan dekkes av rammeavtalen:

  • Utbedre eksisterende vei med breddeutvidelse, kant- og veiforsterkning i samme trasé, eller mindre kurveutbedringer
  • Utvide sikkerhetssonen til inntil seks meter og etablere siktsoner. Det kan innebære sprenging av fjellskjæringer og fjellnabber/enkeltsteiner, slake ut vegskråninger, etablere nytt grøfteprofil, vegetasjonsrydding, forlenging av stikkrenner med nye inntakskonstruksjoner, og nedtaking, lagring og oppsetting av skilt

Vegvesenet opplyser at de angitte mengdene i konkurransegrunnlaget er basert på erfaringer fra tidligere kontrakter, og er dermed et anslag over forventet utbedringsbehov. Men mengdene er svært usikre.

Totalt omfang er anslått til 20-30 millioner kroner i 2021 og 10-20 millioner i 2022.

Det foreligger ikke VIPS-data for arbeidene. Entreprenøren må ta utgangspunkt i normalprofil og enkle planskisser som byggherren utleverer når arbeidene blir bestilt. Entreprenøren må eventuelt lage nødvendige utsettingsdata selv hvis det er nødvendig for å utføre arbeidene.

Statens vegvesen akter å inngå avtale med én leverandør om disse arbeidene.

Entrepriseformen er utførelsesentreprise, og kontraktstypen er rammeavtale basert på enhetspriser.

Avtalen varer altså ut 2022.

Frist for å gi tilbud på denne rammeavtalen er 18. mai.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.