OFFSHORE

Ny optimisme

31. aug. 2001 - 12:04

Den gang sto reorganisering og nedbemanning i næringen i fokus. Nedbemanningen førte ikke bare til at høyt kvalifisert personell gikk tapt, men også til at rekrutteringen sviktet. Det samme har skjedd i Norge, der bare 67 søkte om opptak til petroleumsfag ved NTNU i fjor.

Nordsjøen forblir verdens viktigste offshore-område når det gjelder investeringer, med 20 milliarder kroner i år. Næringen står overfor store, teknologiske utfordringer for økonomisk å utvinne den siste halvpart av ressursene, og kanskje betydelig mer.

Gass-erfaring

Gass får stadig en sterkere betydning. Storbritannia har flere tiårs erfaring med direkte bruk og videreforedling av gass som Norge vil kunne nyttiggjøre seg. Andre utfordringer vil inkludere fjerning av plattformer, utbygging av mindre felt og opprettholdelse av produksjon utover stipulert levetid.

I Storbritannia involverer også oljeselskapene i større grad industrien i å komme opp med innovative løsninger for økonomisk utbygging av marginale felt. Flere felt synes å bli bygget ut som et resultat av slikt samarbeid. Shell har lansert initiativet Window of the World for innspill.

Maureen pensjonert

En av Nordsjøens største plattformer ligger nå forankret utenfor Stord, et syn folk der er godt vant med der. Spesielt denne gangen er det at plattformen ikke er et nybygg, men har returnert etter 16 års tjeneste. Maureen er den største offshore konstruksjon som til dags dato har blitt fjernet, for en kostnad på to milliarder kroner. Fjerningen var litt av en teknologisk bragd, ikke noe tilsvarende har tidligere blitt utført. 150 millioner kroner ble brukt til tekniske studier og modellforsøk for å utvikle metoden som ble benyttet. Plattformen har skjørtekammere i fundamentet tilsvarende betongplattformene, og fjerningen var i prinsippet en reversering av sugeprosessen som ble anvendt for flere Condeep-installasjoner. Godt ingeniørarbeid resulterte i en svært vellykket operasjon som gir nyttige erfaringer for fremtidige operasjoner.

Produksjon av elektrisitet offshore

Elektrisitet kan i økende grad bli produsert offshore ved hjelp av teknologiske fremskritt. Dette bør kunne gi mange nye utfordringer til Norges høyt kvalifiserte offshore- og marin industri. Myndighetene gav i august klarsignal til å gå videre med et innovativt offshore-kraftprosjekt i Irskesjøen. Gass skal produsere elektrisitet offshore, som overføres i kabel til land. Dette vil være verdens første kommersielle gasskraftverk til havs. Kabelen vil også kunne overføre elektrisitet fra hav-vindmøller i samme område.

Nordsjøens første vindmøller ved Newcastle leverte strøm fra årsskiftet, og et stort antall nye prosjekter står i kø for å komme i gang. Offshore-vindmøller har så langt i praksis vært kopier av landvindmøller. De større produsentene ser i dag på teknologi for å redusere kostbare operasjons- og vedlikeholdskostnader til havs. Verdens første kommersielle bølgekraftverk ved den skotske øya Islay leverte strøm fra sist årsskiftet.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.