Ny NOx-avtale signeres i dag

Ny NOx-avtale signeres i dag
REDUSERER UTSLIPP: Hurtigbåtenes Rederiforbund er én av 15 organisasjoner som i dag undertegner en ny NOx-avtale med Miljøverndepartementet. Bilde: Torghatten Nord

Miljøverndepartementet og 15 næringsorganisasjoner vil i dag underskrive en ny NOx-avtale.

Gir effekter

Den skal sikre at Norge reduserer sine årlige NOx-utslipp med 16.000 tonn innen utgangen av 2017.

Den første NOx-avtalen ble underskrevet i 2008, og har ført til betydelige kutt i NOx-utslippene, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

OLF og Norsk Industri

De 15 organisasjonene som skal underskrive avtalen er:

Byggevareindustriens Forening, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Fraktefartøyenes Rederiforening, Hurtigbåtenes Rederiforbund, KS Bedrift, NHO Luftfart, NHO Reiseliv, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norsk Fjernvarme, Norsk Industri, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening og Rederienes Landsforening.

Les også:

Grønn bølge

NOx-fond kan være modell for miljøkutt

Flere fjerner NOx

NOx-ombygging 100

Ingen NOx-krav ved Oslo Havn

NOx-utslippene bare øker

Les mer om: