RIKSVEI 3/25

Ny kontrakt på Hedemarken: Her kommer det ny rundkjøring og mye annet 

Vegvesenet skal bygge om og ruste opp veisystemet ved Løten sentrum.

Selve Veenskrysset. Her blir det store endringer. Nærmest kommer Kirkevegen ned på fylkesveien. 50 meter lenger bort kommer Stasjonsveien fra Løten sentrum inn fra høyre.
Selve Veenskrysset. Her blir det store endringer. Nærmest kommer Kirkevegen ned på fylkesveien. 50 meter lenger bort kommer Stasjonsveien fra Løten sentrum inn fra høyre. Foto: Google Maps
20. des. 2021 - 05:59

Dette er et mindre oppfølgingsprosjekt, som formelt er en del av den store utbyggingen av riksvei 3/25 Ommangsvollen-Grundset, som åpnet i 2020.

Navnet på kontraktsparsellen er Riksvei 3 x fylkesvei 1844 Veenskrysset. Det meste av trafikken som nå går på ny riksvei 3/25 gikk før her, på fylkesvei 1844 eller Kongsvegen, som den heter.

Her skal grovt fortalt to T-kryss bygges om til rundkjøring og ny Stasjonsvegen bru skal bygges i betong over elva Vingerjessa.

Og en del annet: Fjerne en stålkulvert, kantforsterke deler av Kongsvegen, og utskifting av 300 meter med støyskjerm vest for Veenskrysset.

Det blir altså først og fremst en ny rundkjøring der Kongsvegen, Kirkevegen og
Stasjonsvegen møtes. Dessuten en del arbeider på tilstøtende veier, deriblant 150 meter ny trase for Kirkevegen og rundt 250 meter med fortau og gang- og  sykkelveier ellers.

I konkurransegrunnlaget heter det at det boringene ikke har funnet berg som vil komme i konflikt med prosjektet. Men: I deler av er det påvist lag som kan være såkalt syredannende masser, det vil si det vi ellers kaller alunskifer, neo som ikke er noen overraskelse i dette området. Slike masser må håndteres særskilt og leveres på godkjent mottak.

Det er beregnet et samlet masseoverskudd på 5 350 m³. Entreprenøren overtar
overskuddsmassene og deponerer i godkjent mottak. Matjordavtak innen anlegget ble utført høsten 2021.

Her blir tørrmuren i det som kalles Minesvingen i Stalheimskleiva bygd opp igjen i august 2021.
Les også

Vegvesenet: Trenger flere fagfolk som har dreisen på slegga

Og ny bru

Den nye Stasjonsvegen bru skal bygges som en ettspenns slakkarmert plasstøpt bru i betong. Brua erstatter dagens kulvertkonstruksjon på samme sted.

Ny bru får varierende føringsbredde, fra 12,5 meter i sør til 15,5 meter i nord. Bruplata har en totallengde på vel 16 meter. Inkludert de påhengte landkarvingene måler brua omkring 26 meter fra vingespiss til vingespiss.

Brua fundamenteres på løsmasser med masseutskifting under de nye fundamentene.

I tillegg til det som er nevnt: Byggherren kan også bestille andre arbeider i form av såkalt forfallsinnhenting. Med andre ord: grøfte- og kantrensk, utskifting av kummer, skilt og annet veiutstyr. Det gjøres i så fall opp som regningsarbeid etter kontraktens priser og oppgjørsform, og antatt omfang er stipulert til 2,5 millioner kroner.

Sluttdato er satt til 14. oktober 2022.

Vegvesenet holder 5. januar tilbudskonferanse på Ånestad byggherrekontor, eller digitalt.

Tilbudsfristen er 21. januar.

E39 Bårdshaug bru er en seksspenns bjelkebru som krysser elva Orkla i Orkdalen.
Les også

Fant alvorlige skader på E39-bru – stengt med umiddelbar virkning

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.