PROSJEKTERING

Ny kontrakt: Noen må prosjektere fylkesvei 98 i Finnmark før den kan bygges

Det skal bli 6,4 kilometer ny vei i Tana. Nå må detaljene på plass.

Dagens smale fylkesvei 98 mellom Vestertana og Tarmfjordvika er preget av dårlig linjeføring, setningsskader og dårlig sikt.
Dagens smale fylkesvei 98 mellom Vestertana og Tarmfjordvika er preget av dårlig linjeføring, setningsskader og dårlig sikt. Foto: Google Maps
22. mars 2023 - 05:55

Troms og Finnmark fylkeskommune skal utbedre fylkesvei 98 mellom Vestertana og Tarmfjordvika. Det er cirka 6,4 kilometer vei. Nå inviterer fylket til konkurranse om detaljprosjekteringen.

Dagens fylkesvei mellom Vestertana og Tarmfjordvika er smal, og har dårlig linjeføring, setningsskader og dårlig sikt. Reguleringsplanen legger opp til at veien skal utbedres til å bli tofeltsvei med 6,5 meter asfaltert bredde.

To smale bruer må også detaljprosjektertes: Kjørebekken bru i Vestertana og Tarmfjord bru. Kjørebekken bru er ikke en del av detaljreguleringsplanen for strekningen, og fylket skal søke Tana kommune om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Detaljreguleringen legger til rette for ny vei med raste- og parkeringsplasser. Nyveien vil for det meste følge den gamle traséen. Men siden ny vei får vesentlig høyere standard, så vil det gå med mer areal på begge sider av veien. Det trengs plass til grøfter, skjæringer og fyllinger.

Oppdraget ser i hovedtrekk slik ut:

Detaljprosjektering av vei, rasteplasser og to bruer. Den som får oppdraget skal vurdere hvilken bruløsning som er mest hensiktsmessig og mest kostnadsbesparende i byggefasen. Midlertidig bru (eventuelt kulvert) og vei for omkjøring under byggingen skal også prosjekteres.

Dette hører også med:

  • Levere arbeidstegninger til utførelsesfasen og veimodell for maskinstyring
  • Hydrologiske flomberegninger for 200-års-flom
  • Bidra til SHA-plan og utarbeide restrisikorapport
  • Lage YM-plan
  • Utarbeide komplett såkalt D-kapittel, tegninger, beskrivelse og rapporter for bru og vei
  • Kontroll og godkjenning av konstruksjonen hos Vegdirektoratet er med i oppdraget og skal utføres innenfor ferdigstillelsesfristen.
  • Miljøsaneringsrapport for rivingen av eksisterende konstruksjoner
  • Utarbeide kostnadsoverslag
  • Gi innspill til konkurransegrunnlag
  • Utarbeide eventuelle søknader om fravik

Fylket akter å vekte kvaliteten og erfaringen hos tilbudt personell med 40 prosent i denne konkurransen, og prisen teller følgelig med 60 prosent.

Startdato er beregnet til 8. mai i år, og oppdraget skal være ferdig 15. desember.

Anskaffelsen innebærer at det opprettes en en såkalt dynamisk innkjøpsordning.

Frist for å gi tilbud er 21. april.

Hølland bru fra 1843 er 34 meter lang og krysser elva Ogna i Hå kommune.
Les også

Sjeldent oppdrag: Denne brua fra 1843 må forsterkes – uten at det synes

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.