BRUER

Ny kontrakt: Fylkeskommunen bruker inntil 66 mill på ny bru i Lier 

Ny kontrakt på trappene: Å bygge nye Asdøla bru i Lier i Viken.

Nye Asdøla bru skal fundamenteres med pæling til fjell.
Nye Asdøla bru skal fundamenteres med pæling til fjell. Illustrasjon: Viken fylkeskommune
25. mai 2020 - 09:04

Fylkeskommunen skal bygge ny bru og retter ut veien over elva Asdøla i Lier. Den nye brua skal erstatte dagens bru på fylkesvei 285 Ringeriksvegen i Lier.

Den nye brua blir 115 meter lang og 11 meter bred.

Den nye veiløsningen er et av de store investeringsprosjektene til Buskerud fylkeskommune. 66 millioner kroner er prisen på prosjektet, som skal stå klart i første halvår i 2021.

Vegvesenet har planlagt prosjektet en tid, men anleggsstarten er forskjøvet på grunn av forsinkelse i behandling av reguleringsplan i Lier kommune, og nå er det altså fylket som er veieier.

Les også

Den nye brua

Ny Asdøla bru bli ei spennarmert betongbru over Asdølajuvet nedenfor dagens fylkesvei og eksisterende Asdøla bru. Brua skal fundamenteres med pæling til berg i leirmasser som kan være følsomme, og det blir midlertid spuntkasse og mulig sprengning i byggegropa.

Det skal bli fire søyler/pilarer foruten de to landkarene. Søylene og et landkar hviler på stålkjernepæler som er rammet til fast berg, mens det siste landkaret er fundamentert med friksjonsplate på løsmasser.

Veien slår en solid krok på seg før og etter dagens Asdøla bru. <i>Foto:  Google Maps</i>
Veien slår en solid krok på seg før og etter dagens Asdøla bru. Foto:  Google Maps

Rekkverk blir Vegvesenets standardløsning med overganger til skinnerekkverk på vei. I nordre ende av brua skal kantdragerne videreføres og krummes ut fra hovedveien for utvidet brurekkverk inn mot avkjørsler på begge sider. De skal fundamenteres på steinmasser der de går utenfor brua.

Det skal også bygges en enkel trapp langs landkarmur i en akse, slik at det blir adkomst for inspeksjoner.

Dronebilde av fjellet ved Hesjabakkmyrane. Tunnelen skal gå inn i fjellet til venstre.
Les også

Lyser ut tunnel til nær tre milliarder

Mange tilhørende arbeider

Det skal bygges tilstøtende adkomstveier sør og nord for ny bru. Det blir frostsikring med økt tykkelse på veioverbygningen nord for nybrua.

Dette hører også med: Ny belysning på bru og vei på begge sider, og omlegging av lokal strømforsyning. Eksisterende private vannledninger skal legges om, og litt av hvert annet småtteri.

Og litt ekstra sikring må til: På sørsiden av brua skal det utføres jordnagling i en skråning på høyre side, og det skal bygges to støttemurer på nordsiden av brua. Noe erosjonssikring med steinplastring her og der blir det også.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Og ikke minst: Entreprenøren skal bygge ny utfartsparkering for vandring til blant annet Asdøljuvet Naturreservat like ved.

Det er noen restriksjoner for arbeider med støttemur og erosjonssikring langs elva, blant annet under gytetiden for fisken Asdøla. Bunnen av elva skal også beholdes intakt. Det er påvist noe forurenset grunn som skal håndteres. Vannkvalitet i elva er analysert og det er utplassert loggere som følger med på vannkvaliteten i byggefasen.

Det er også satt rystelseskrav for bygninger i nærheten, og i entreprisen skal det settes opp rystelsesmålere.

Trafikkavviklingen: Det er laget planer for hovedfaser, men entreprenøren er ansvarlig for detaljplanlegging.

Frist for ferdigstillelse er 13. mai 2022. Delfrist for tørrmurer er 1. juli 2021. Riving av resterende brukonstruksjon på eksisterende Asdøla bru skal ikke starte før 1.
september 2021 og må være utført før 1. april 2022.

Frist for å gi tilbudet på dette oppdraget er 3. juli.

Her blir tørrmuren i det som kalles Minesvingen i Stalheimskleiva bygd opp igjen i august 2021.
Les også

Vegvesenet: Trenger flere fagfolk som har dreisen på slegga

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.