PROSJEKTER

Ny kontrakt for høyspentomlegging i Sotrasambandet

Jobben må være ferdig før oktober neste år.

Flere høyspentlinjer må legges om før selve arbeidet med Sotrasambandet kan starte.
Flere høyspentlinjer må legges om før selve arbeidet med Sotrasambandet kan starte. Montasje: Rambøll
6. apr. 2020 - 09:52

Før arbeidene på ny riksvei 555 Sotrasambandet kan starte, så må dagens høyspenttraséer på 132 og 22 kV legges om.

Vegvesenet lyser nå ut kontrakten for denne omleggingen.

Kontraktsarbeidet består av tre hovedoppdrag, som i følge Vegvesenet er estimert til i underkant av 60 millioner kroner:

 • Omleggingen av høyspentkablene langs Arefjordvegen og Bildøyvegen. Nye kabler skal legges i stedstøpt kabelkanal.
 • Rundkjøring og sykkeltiltak langs Arefjordvegen/Bildøyvegen: Veistrekningen mellom rundkjøringen ved Kysbygarasjen og Høgestølen skal utbedres med sykkeltiltak. Det betyr blant annet breddeutvidelse med sykkelfelt i begge retninger, ny rundkjøring og nytt overvannsystem.
 • Nye VA-ledninger: Det skal legges nye vann- og avløpsledninger mellom rundkjøringen ved Idrettsvegen og Høgestølen.

Delfristen for kabelkanalen er satt til 6. mai 2021. Er den ikke ferdig da, så blir det dagmulkt.

Ferdigstillingsfrist for hele kontrakten er 30. september 2021.

Dronebilde av fjellet ved Hesjabakkmyrane. Tunnelen skal gå inn i fjellet til venstre.
Les også

Lyser ut tunnel til nær tre milliarder

Spesielle forhold

Vegvesenet understreker i utlysingen at det er en rekke spesielle forhold med denne kontrakten. Her følger noen av dem:

 • Veiene i området har høy ÅDT og krevende kødannelser i rushtidene. Fokus på fremdrift og trafikkavvikling er derfor særlig viktig.
 • Entreprenøren må påregnes stykkevis og delte arbeider. Arbeidene må trolig skje med flere angrepspunkter langs traséen. BKK Nett sine arbeider med trekking og
  skjøting må pågå parallelt med anleggsarbeidene. Leverandøren må selv utarbeide
  detaljerte faseplaner for arbeidene.
 • Anleggsarbeidet skal foregå slik at det er til minst mulig hinder for butikksenterdriften. Det er spesielt kritisk i desember måned.
 • Det kan ikke stenges for kollektivtrafikk eller trafikk til og fra eiendommene i området.
 • Deler av anleggsarbeidene skal utføres nær rør og drivstofftanker i tilknytning til en bensinstasjon. Her er det spesielt viktig å grave forsiktig.
 • Det er ikke gjort grunnboringer langs traséen i forkant av arbeidene. Det kan få
  betydning for omfanget av masseutskiftingen og sprengingen langs traséen.
 • Omleggingen av høyspent er tidskritisk for gjennomføringen av Sotrasambandet. Vegvesenet understreker at leverandøren skal vise stort eierskap til fremdriftsplanen.

Vegvesenet avholder tilbudskonferanse via Skype den 17. april.

– Dette er nytt for både oss og entreprenører. Samtidig mener vi at dette er et fullverdig alternativ til et fysisk møte, spesielt ettersom vi ikke ønsker å eksponere hverandre for potensiell koronasmitte, sier byggeleder i Statens vegvesen, Anne May Økland.

Frist for å gi tilbud på arbeidene er 11. mai.

Modell av ny riksvei 4 ved Lygna, der det kommer ny avkjøring til fylkesvei 180 og døgnhvileplass.
Les også

Klaget inn Vegvesenet – ga seg etter at de fikk «loser's fee»

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.