ARBEIDSRETT

Ny jobb? Her er 6 punkter du må sjekke før du skriver under kontrakten

Du som ikke leser arbeidskontrakten din særlig nøye: Folk før deg har fått seg noen overraskelser.

Ikke skriv under kontrakten før du har lest Nito-advokatens råd.
Ikke skriv under kontrakten før du har lest Nito-advokatens råd. Foto: Helloquence på Unsplash
31. jan. 2020 - 05:01

Når du får din første jobb, eller din andre og tredje for den saks skyld, ser du på lønna som er skrevet ned i kontrakten, og signerer. 

Så tenker du ikke mer på det. 

Men kontrakten er det første Nito-advokat Fredrik Skyberg spør etter når noen ber han om hjelp på grunn av en konflikt med arbeidsgiver.

– Ofte står det noe der som er viktig. Eller det kan være vel så viktig hva som ikke står der, sier Skyberg.

Arbeidsforhold er regulert i en lang rekke lover. Er det noe i kontrakten som strider mot for eksempel arbeidsmiljøloven, gjelder ikke kontrakten på det punktet.

Likevel er det noen ting du må være obs på, dersom du er uenig med arbeidsgiver om overtidsbetaling eller ved oppsigelse.

– Det er veldig typiske tvister hvor det som står i kontrakten kan være avgjørende, sier Skyberg.

Dette må du sjekke 

Her er 5 ting du bør se etter når du som nyutdannet eller med kort arbeidserfaring skal skrive under en kontrakt. 

1. Pass på at du får betalt for å jobbe overtid

En tredjedel av nyutdannede Nito-medlemmer skriver under på en kontrakt som sier at de har en «særlig uavhengig stilling.» Nito mener at ingen nyutdannede ingeniører skal ha dette.

Det innebærer blant annet at overtid er innbakt i lønna.

– Dette praktiseres i langt større omfang enn det loven åpner for, sier Skyberg.

Dersom du er nyutdannet og har skrevet under en kontrakt som ikke gir overtid, anbefaler Skyberg at du fører gode timelister. Så kan du fremme et krav om å få betalt for overtid når du er litt varmere i trøya på arbeidsplassen.

– Man kan ha et krav om overtid, selv om det ikke står i kontrakten, sier Skyberg.

Nitos erfaringa er at mange ikke ønsker på ta kampen der og da, selv om de blir klar over at de sannsynligvis har krav på overtidsgodtgjørelse.

Tariffavtalen kan gi bedre kår

Men hvor lang er en vanlig arbeidsdag, og når har du jobbet overtid? Du har rett til overtid hvis du jobber mer enn 40 timer i uka eller mer enn 9 timer en enkelt dag.

Du kan lese mer hos Arbeidstilsynet om hva som er overtid og mertid, men tariffavtalen bedriften har kan også gi deg bedre kår enn loven sier. 

Mertid er tid du har jobbet som er mer enn det som er avtalt arbeidstid, men under lovens grense for overtid. Denne tiden skal du også ha kompensert for. 

Hvis fleksitid ikke er en del av avtalen, kan du likevel kreve det, dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. 

Ny matteknologi skrider fram, blant annet kunstig melk, eggehvite og kjøtt. I Norge er Nofima en av de ledende aktørene, her ved Sissel Rønning.
Les også

Snart kan du drikke «kunstig» melk

2. Pass på at du er fast ansatt 

Et annet punkt som overraskende mange ikke leser godt nok, er om de faktisk har en fast stilling. 

Selv om den klare hovedregelen er at ansettelsesforhold skal være faste, er midlertidige ansettelser svært utbredt. 

Å være midlertidig ansatt kan ha konsekvenser for blant annet pensjonssparing og mulighet til å få lån.

– Jeg har opplevd at noen ikke oppdager at de er midlertidig ansatt før banken påpeker det og nekter dem lån, sier Skyberg.

For banken, i hvert fall, leser hele kontrakten. 

– Ofte ser man at avtalen er skrudd så langt det kan i henhold til regelverket

Nito-advokat Fredrik Skyberg

Noen Nito-medlemmer går til rettssak for å få fast stilling.

– Det kan være veldig tøft å gå til rettssak. De fleste saker løser lenge før man kommer så langt, men noen ganger er man nødt til å ta det hele veien, sier Skyberg.

Det kan imidlertid lønne seg å sitte stille i båten.

– Starter du en prosess mot arbeidsgiver med krav om fast stilling, ser vi dessverre at dette i enkelte tilfeller påvirker sjansen for å få fornyet kontrakten, sier Skyberg.

Et krav om fast stilling står sterkere jo lenger du har vært ansatt. Derfor lønner det seg sjelden å kreve fast jobb før den midlertidige kontrakten er utløpt. 

–  Når du har hatt din siste dag, er det imidlertid viktig å reagere raskt, for da begynner fristene å løpe, sier Skyberg.

Hans erfaring er at det er vanskeligere å få fast stilling i offentlige virksomheter.

– En privat bedrift ansetter hvis det lønner seg. I det offentlige er man oftere styrt av budsjetter, og jeg opplever stadig at permanente behov dekkes av midlertidige stillinger, sier Skyberg.

Loven tillater arbeidsgivere å ansette folk i midlertidige stillinger hvis behovet skyldes et midlertidig arbeidskraftsbehov.

Det kan være tilfellet ved noen former for prosjektarbeid, men hvis virksomhetens forretningsmodell er basert på stadig nye prosjekter, vil ikke det være grunnlag for midlertidig ansettelse.

3. Pass på at du har vern mot oppsigelse

Folk som blir oppsagt, tar kontakt med Nito og spør om det er en såkalt saklig oppsigelse

Hvis bedriften sier deg opp fordi den økonomiske situasjonen krever nedbemanning, som det jo har vært en del av i oljebransjen de siste årene, skal nedbemanningen skje etter korrekt og saklig utvelgelse.

Eksempler på saklige utvelgelseskriterer kan være ansiennitet, formell kompetanse, realkompetanse, erfaring, alder, faglig dyktighet og sosiale hensyn.

Ofte vil fagforeningen at ansiennitet skal være hovedkriteriet.

– Ofte løses tvister ved oppsigelser med en eller annen form for sluttpakke. Hvis det er grunn til å stille spørsmålstegn ved sakligheten, er det ikke gitt at man bare bør akseptere oppsigelsen, sier Skyberg.

Man har krav på å fortsette i jobben sin helt til saken er avgjort, og det kan være lurt å benytte seg av denne retten.

– Det kan være praktisk vanskelig å komme tilbake etter lang tid ute av stillingen, samtidig som det sikrer deg lønn frem til det er avgjort om oppsigelsen faktisk var saklig.

Ingeniørstudentene  Amalie Seime (23), Anea Jore (23) og Jenny Lilleøren (22), studerer energi og miljø i bygg ved Oslomet.
Les også

Disse ingeniørstudentene går mot strømmen

4. Pass på at du har en stillingsbeskrivelse som vern mot degradering

En stillingstittel kan være beskrivende nok, som «ingeniør» eller «ingeniør på prosjekt nybygg.» En stillingsinstruks er også vanlig. Det angir innholdet i stillingen enda mer detaljert.

På samme måte som med oppsigelse kan ikke arbeidsgiver endre eller si opp stillingen hvis det ikke foreligger saklig grunnlag. Det skal en god del til for at grunnlaget skal være saklig.

Med en uklar kontrakt kan det noen ganger oppstå uenighet knyttet til hvilken stilling som skal vernes.

– Når du skal ta stilling om arbeidsgiver kan pålegge arbeidsoppgaver som for arbeidstaker fremstår som en degradering, må vi vite hva vi skal sammenlikne med, sier Skyberg.

Skyberg har sett en del tilfeller der ansatte har steget i gradene over tid, uten at kontrakten har blitt oppdatert. Du har dårligere kort på hånda hvis det bare står «ingeniør» i kontrakten din, mens du egentlig har hatt stilling som prosjektleder lenge.

 – Om det ikke står i kontrakten, så få det i en epost eller en annen form for skriftlig kommunikasjon, sier han. 

Hvis du ikke får arbeidsgiver med på det, kan du gjøre en muntlig avklaring og sende den skriftlig i etterkant som en bekreftelse på det som ble sagt. Da har arbeidsgiver anledning til å korrigere dersom det er misforståelser.

Og det kan hende at arbeidsgiver ikke har formidlet tydelig nok at en rolle faktisk er midlertidig. Da kan skriftlig kommunikasjon være oppklarende også for arbeidstakeren.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (nummer to fra venstre), mottar evalueringsrapporten av Ruters bussdrift i Oslo i vinter. Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen sitter til høyre for henne.
Les også

Ruter vil redusere risikoapetitten

5. Pass på at du ikke melder overgang til utlandet

Noen arbeidsgivere vil at du skal skrive under på en avtale om at utenlandske domstoler eller lovgivning gjelder.

– Det bør du egentlig aldri skrive under på, sier Skyberg.

I utgangspunktet er norsk arbeidsmiljølov ufravikelig for norske arbeidsforhold, og det vil sjelden være slik at en avtale om utenlandsk lovgivning eller -domstol er gyldig.

Likevel vil det kunne brukes som argument at du faktisk har signert på det, dersom man i et særtilfelle skulle være i tvil om hvilket lands rett som gjelder. Det kan for eksempel tenkes tilfeller hvor jobben i stor grad utføres i utlandet og arbeidstaker for det meste oppholder seg et annet sted enn Norge.

Her kan det oppstå usikkerhet med tanke på hvilket land arbeidsforholdet er nærmest tilknyttet til. Hvis du har signert en avtale som angir at det andre lands rett kommer til anvendelse, risikerer du at det kan bli utslagsgivende.

– Det er en gråsone der et sted, hvis firmaet er mye til stede utenfor Norge, og du jobber i utlandet, sier Skyberg. 

6. Pass på konkurranseklausulen 

Konkurranseklausulen innebærer at du forplikter deg til å ha en viss karantenetid dersom du skal skifte jobb. 

Hensikten er blant annet at du ikke skal utnytte din posisjon eller relasjoner du har bygget opp hos gammel arbeidsgiver like etter at du har sluttet. 

I slike klausuler kan det også stå at du ikke skal prøve å ta med deg eventuelle kunder til ny arbeidsgiver. Det kalles kundeklausuler. 

– Ofte ser man at avtalen er skrudd så langt det kan i henhold til regelverket, sier Skyberg.

Der kan du gå inn og forhandle. 

I karanteneperioden har du rett til lønn fra gammel arbeidsgiver, men ikke nødvendigvis full lønn. Maksimal karantenetid er ett år. Her kan du lese hva NHO skriver om lønn i karantenetiden. 

Dersom det kun er snakk om å gjøre gjeldende en kundeklausul, utløser ikke dette noen lovbestemt krav på kompensasjon i tiden denne løper.

Det skal også vurderes om det er nødvendig å bruke konkurranseklausulen i kontrakten din når du faktisk slutter.

Green Mountain-direktør Svein Atle Hagaseth hadde i februar besøk av energiminister Terje Aasland i datasenteret på Rjukan. Der er Volkswagen største kunde.
Les også

Green Mountain-sjefen: Har krypto-forbud i kontrakten

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.