GANG- OG SYKKELVEI

Ny GS-vei i Trøndelag: Her er det kvikkleire omtrent overalt

Fylket skal bygge 2,8 kilometer ny gang- og sykkelvei i Høylandet. Langs hele strekningen er det påvist eller antatt kvikkleire. 

Fylkesvei 17 sør for Høylandet. Her kommer søndre strekning av den nye gang- og sykkelveien.
Fylkesvei 17 sør for Høylandet. Her kommer søndre strekning av den nye gang- og sykkelveien. Foto: Google Maps
1. nov. 2021 - 11:45

Trøndelag fylke skal bygge ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 17 i Høylandet kommune.

Prosjektet består av to adskilte strekninger:

  • En strekning sør for Høylandet sentrum, Litjtyldum-sentrum, på cirka 1,3 kilometer
  • En strekning nord for sentrum, sentrum-Skarland bru, på cirka 1,5 kilometer

Totalt skal det altså bygges 2,8 kilometer ny gang- og sykkelvei i dette prosjektet. Den får en asfaltert bredde på 2,5 meter.

Fylkesvei 17 går grovt sett fra sør til nord her. Søndre gang- og sykkelvei skal bygges på vestsiden av fylkesveien, og nordre del bygges på østsiden av samme fylkesvei. Det skal settes opp nye gatelys på hele strekningen.

Gang- og sykkelveien får flere ulike oppbygginger, fordi det er forskjellige forhold
(gamle elveløp, myr, matjord, for å nevne noe), og fordi noen av områdene er teststrekninger for Trøndelag fylkeskommune. Det er blant annet prosjektert med en ny type geonett i overbygningen for å redusere uttrauing og pukkbehov.

Omtrent hele området er antatt eller påvist kvikkleireområde. Det vil føre til generelle begrensninger i anleggsfasen for hele området. Før arbeidet starter skal det avholdes møte mellom entreprenør, byggherre og geotekniker, slik at kritiske faser i anleggsperioden, krav til utførelse og ekstra oppfølging blir tydelig identifisert, heter det i konkurransegrunnlaget.

Det er to såkalte kroksjøer (gamle elveløp eller meandere) som entreprenøren må ta hensyn til under prosjektet. Her blir det lettfylling under og utenfor gangveien. Deler av terrenget skal avlastes (senkes) for å minske belastningen ut mot kroksjøene.

Illustrasjonsfoto: Stedet og maskinen på bildet har ingen tilknytning til klagen.
Les også

Konkurrent mener entreprenøren ikke er kvalifisert til å bygge vei

Fylkesveien må legges om

På deler av strekningen skal fylkesveien legges om for å gi plass til gang- og sykkelveien. Denne omleggingen må være ferdig og trafikken satt på før gang- og sykkelveien kan bygges.

I nordenden av nordre del av prosjektet skal det fylles opp langs elva for den nye gang- og sykkelveien. Området skal erosjonssikres. Arbeidet skal ikke føre til utslipp, slam, grums eller lignende i som gjør at naturmangfoldet skades,  spesielt laks og elvemusling.

Trafikken på fylkesvei 17 skal gå som normalt i hele anleggsperioden, og det skal alltid
være minst ett kjørefelt som er åpent. Unntaksvis kan veien stenges i inntil 15 minutter
ved sprenging.

Noen mengder:

  • Sideflytting av matjord i ranke: 2785 m³
  • Sprenging i linjen: 234 m³
  • Sprengt stein fra lager, målt i fylling: 7824 m³
  • Kabelgrøfter for flere rør: 2900 meter
  • Forsterkningslag sortering 22/125: 6024 m³
  • Bærelag av asfaltert grus: 3378 m²
  • Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb): 3814 m²
  • Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb): 9622 m²

Prosjektstart er satt til 15. februar neste år. Dato for ferdigstilling er 1. juni 2023.

Fylket gjennomfører tilbudskonferanse på Teams 11. november, og frist for å gi tilbud er 1. desember.

Illustrasjonsfoto: Stedet og maskinene på bildet har ingen tilknytning til klagen.
Les også

Mente konkurrenten ikke var kvalifisert til å bygge vei – møtte veggen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.