GANG- OG SYKKELVEI

Ny GS-vei i Oslo vest: Langvarig og komplisert oppdrag

750 meter med ny gang- og sykkelvei skal bygges helt i vest i Oslo, og det blir ingen enkel oppgave.

Griniveien sett østover fra Lysakerelva. De som ferdes her av og til vet at Griniveien herfra til Røakrysset er en temmelig sliten veistubb med mye trafikk av alle slag.
Griniveien sett østover fra Lysakerelva. De som ferdes her av og til vet at Griniveien herfra til Røakrysset er en temmelig sliten veistubb med mye trafikk av alle slag. Foto: Google Maps
30. mai 2023 - 08:13

Statens Vegvesen har kommet med et nytt prosjekt for bygging av gang- og sykkelvei langs Griniveien i Bærum. Denne parsellen går fra Oslos vestgrense mot Bærum (Lysakerelva) og østover til Røakrysset.

Strekningen er rundt 750 meter lang. Her er det kryssende avkjørsler hele veien, og alle avkjørslene samt strøm, vann og kloakk skal holdes i gang under anleggsperioden.

Den nye gang- og sykkelveien blir 3,5 meter bred. Grovt beskrevet blir det et to meter bredt fortau langs nordsiden av Griniveien, og den nevnte gang- og sykkelveien med 1,2 meter bred rabatt mot kjørebanen langs sørsiden. Dermed må også kjørebanen forskyves.

Det er flere grunner til at oppdraget er beskrevet som komplisert.

For det første er prosjektet et samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo og omfatter derfor også arbeider med 450 meter med  nytt vann-, overvanns- og spillvannssystem mellom Ekraveien og Røakrysset. Blant annet må 27 private stikkledninger kobles på nytt anlegg. Det nye VA-anlegget vil kreve rundt fem meter dype grøfter i bløt leire med minimalt tverrsnitt, og det trengs spunting/grøftekasser.

Bare det vil bety mye graving i Griniveien, og det samtidig som trafikken skal passere. Griniveien har en ÅDT på mellom 14.000 og 15.000.

Dessuten skal toveis trafikk holdes i gang under arbeidene. Det er lov med korte strekninger med lysregulering eller manuell dirigering av enveiskjøring, men maksimalt 100 meter av gangen.

Veien kan kun stenges helt i svært korte perioder, for eksempel hvis sprengning må til.

Og gående og syklende skal ha passende midlertidige traséer som er godt skiltet, med fast dekke.

Det skal også legges om kabler fra luft til bakke på store deler av strekningen.

Det er lite plass for mellomlagring, og det aller meste av massene fra prosjektet må kjøres bort fra anlegget.

Startdato er satt til 1. september. Sluttfrist er 1. november 2025.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse på Teams 7. juni.

Tilbudsfrist er 6. juli.

Mye vann, snø og slaps på veien gjør at folk i Oslo-området og andre steder oppfordres til å la bilen stå.
Les også

Kaos på veiene: Store vannmengder, forsinkelser og innstillinger

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.