SKJØNN

Ny gang- og sykkelvei i Os: Grunneier anket erstatningen, men hadde lite igjen for det

Det ble bare småpenger ut denne anken, men grunneieren fikk i hvert fall dekket sakskostnadene.  

Hegglandsdalsvegen i Os i Bjørnafjorden. Det er utbyggingen av gang- og sykkelvei i dette området som er bakgrunnen for skjønnet.
Hegglandsdalsvegen i Os i Bjørnafjorden. Det er utbyggingen av gang- og sykkelvei i dette området som er bakgrunnen for skjønnet. Foto: Google Maps
21. sep. 2023 - 09:20

Gulating lagmannsrett har holdt såkalt overskjønn for erstatning etter ekspropriasjon av grunn til en ny gang- og sykkelvei. Den ligger langs fylkesvei 579 i Hegglandsdalsvegen, ved Os i Bjørnafjorden kommune i Vestland.

Her har blant annet grunneier Sb Prosjekt avstått 237 kvadratmeter, og spørsmålet er hva det er verdt. I tingretten fikk denne grunneieren 120.000 kroner i erstatning samt drøye 100.000 kroner i sakskostnader. Tingretten behandlet også skjønn for flere andre andre parter, men det er kun Sb Prosjekt som har anket til overskjønn.

Vestland fylke mente nok at denne anken var temmelig unødvendig, og syntes at det ikke var grunnlag for at Sb Prosjekt skulle tilkjennes sakskostnader.

Grunneieren mente at avstått areal utgjør cirka 15 prosent av en opparbeidet industritomt, som brukes i bedriftens sin virksomhet. Arealtap, stengt adkomst og stenging av Hesthaugveien medfører betydelige drifts- og arronderingsulemper som må erstattes som særulemper. Dessuten var 380 m2 ervervet midlertidig og ble brukt som anleggsrigg og lager i rundt 12 måneder.

Retten kommer til følgende: Grunneieren avstår en stripe på 237 m2 langs dagens fylkesvei. Tingretten fastsatte erstatningen til 120.000 kroner. Lagmannsretten kommer etter en samlet vurdering til at verdien på arealet er 600 kroner pr. m2, altså 142.200 kroner.

For det midlertidige ervervet av 380 m2 i anleggsfasen er det ikke mer å hente enn det partene ble enige om i tiltredelsesavtalen: «Grunneigar sørgjer sjølv for flytting av vekt og evt. andre tilpassingar til anleggsdrifta, og partane er einig om rund sum kr. 250 000 for dette.»

Grunneieren kom også med erstatningskrav for såkalte tilpasningskostnader i form av særulemper som følge av inngrepet. Disse kostnadene har Sb Prosjekt anslått til 935.350 kroner. Kravet er basert på blant graving og en ny forstøtningsmur som grunneieren mente var nødvendig.

Retten finner ikke noe grunnlag for erstatning for særulemper. Grunneier får erstatning for tap av 237 m2 næringsareal, og det er det.

Forøvrig mener retten at grunneieren hadde rimelig grunn til å få prøvd tvisten i lagmannsretten. Vestland fylke skal dermed betale sakskostnader på 106.850 kroner.

Dommen er avsagt 8. september i år.

Anleggsvalse, gang- og sykkelvei, veiarbeid
Les også

Rettssak: Veientreprenør fikk erstatning, men må betale enda mer i sakskostnader

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.