SAMFUNN

Ny FoU-ledelse på plass

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
19. juni 2003 - 14:31

Forskningsrådet har nå kuttet ut inndelingen i seks fagområder og i stedet delt inn i tre divisjoner med hver sin direktør på toppen.

Det er disse tre toppstilligene som nå er avgjort.

Roy Gabrielsen skal lede divisjonen for fag- og disiplinutvikling. Gabrielsen er 55 år og professor i petroleumsgeologi i Bergen.

Karin Refsnes får ansvaret for divisjonen for stategiske satsinger. Refsnes er 56 år gammel og har de siste fem årene vært områdedirektør for miljø og utvikling i Forskningsrådet.

Knut B. Haanæs blir direktør for divisjonen for innovasjon og brukerinitiert forskning. Haanæs er 38 år gammel og har forsket på innovasjonsspørsmål, blant annet ved Stanford University.

Helt siden etableringen for ti år siden har Forskningsrådet vært organisert med seks fagområder. Etter sommeren erstattes denne modellen av tre divisjoner for henholdsvis fag- og displinutvikling, strategiske satsinger, og innovasjon og brukerinitiert forskning.

De nye divisjonene får egne styrer som ledes av et medlem av Forskningsrådets hovedstyre, melder Forskningsrådet.

Christian Hambro fortsetter som administrerende direktør i det nye Forskningrådet. Også direktør for økonomi og organisasjon Per Wøien, direktør for informasjon Paal Alme, samt assisterende direktør Svein Erik Høst fortsetter i sine stillinger,.

Strategidirektør Kari Kveseth går over i en ny stilling som internasjonal direktør i administrerende direktørs stab.

Direktørenes meritter

Knut B. Haanæs har vært førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og arbeider nå som manager i The Boston Consulting Group. Han er siviløkonom og har en doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen i København. Innovasjonsdivisjonen skal være en sentral partner for næringsliv og offentlig sektor og bestyre den brukerinitierte forskningen innenfor hele bredden av næringslivet. Egil Eike skal være stedfortreder for Haanæs og dessuten sjef for avdeling for energi, petroleum og maritim forskning.

Karin refsnes er utdannet sivilingeniør med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og har bred lederbakgrunn fra Miljøverndepartementet, Statens forurensingstilsyn og Det norske Veritas. Divisjonen skal ha ansvar for å utrede nasjonale behov for ny forskning, store programsatsinger og tverrfaglighet i forskningen. Lars Espen Aukrust skal i tillegg til å lede avdeling for fremtidsteknologi også fungere som stedfortreder for Refsnes.

Roy Gabrielsen har tidligere vært både områdestyreleder og medlem av Forskningsrådets hovedstyre, og har ellers hatt en rekke norske og utenlandske styreverv. Den nye divisjonen skal blant annet ha ansvar for grunnforskning og forskerrekruttering. Arvid Hallén skal lede avdeling for samfunnvitenskapelig forskning og i tillegg være Gabrielsens stedfortreder.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.