PROSJEKTER

Ny E6 mellom Ulsberg og Melhus blir billigere enn antatt

Nye Veier anslår at 1,9 milliarder kan spares inn.

5. apr. 2019 - 12:24

– Regjeringen legger til rette for at det bygges bedre og sikrere veier. Samtidig skal vi få mer igjen for pengene vi bruker. Nye Veier har vist at det er mulig. Det er derfor svært gledelig at selskapet nå skal bygge ny E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag rimeligere enn tidligere anslag for strekningen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag er om lag 64 kilometer og skal hovedsakelig bygges ut som firefelts vei. Det vil være 110 km/t på mesteparten av strekningen.

– For dette prosjektet har Nye Veier fokusert på å optimalisere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å redusere reisetiden og kostnadene. Selskapet har i dette arbeidet klart å få til en utbygging av hovedsakelig firefelts motorvei for en lavere kostnad enn da de overtok prosjektet. Det er vi veldig glade for, sier samferdselsministeren.

Prosjektet ferdig i 2030

Prosjektet består av to deler: E6 Ulsberg–Vindåsliene og E6 Korporalsbrua–Melhus sentrum. Delen imellom, E6 Vindåsliene–Korporalsbrua, bygges ut av Statens vegvesen og skal etter planen stå ferdig i 2020. Nye Veier legger opp til byggestart på delstrekningen E6 Kvål–Melhus sentrum i 2019 med ferdigstillelse i 2020. For de øvrige delstrekningene vil rekkefølge og tidspunkt for utbygging avgjøres av Nye Veier i deres kontinuerlige porteføljeprioriteringer. I de finansielle beregningen er det lagt til grunn at den samlede utbyggingen skal være ferdig i 2030.

Prosjektet er tidligere anslått av Statens vegvesen å koste 16,9 milliarder kroner. Nye Veier har gjennomgått prosjektet på nytt og identifisert mulige kostnadsbesparelser på om lag 1,9 milliarder kroner. Dermed er prosjektet nå kalkulert til å ha en forventet kostnad på 15,0 milliarder kroner. Selskapet vil arbeide videre med å finne ytterligere kostnadsbesparende løsninger.

De kostnadsbesparelser som Nye Veier så langt har funnet, har gjort det mulig å legge til grunn et takstnivå for bompengene som ligger 10 prosent lavere enn i de lokale vedtakene i tre av de fem foreslåtte bomstasjonene på ny E6. I tillegg er det i proposisjonen lagt til grunn at to av de fem bomstasjonene på veier langs E6 ikke blir etablert.

Også E18 blir billigere

– Vi skal bygge saman bu- og arbeidsmarknader i heile landet. Det må vi gjere med omsyn til kostnadane. Dette har Nye Veier vist dei klarer. No skal dei starte opp utbygginga av E18 frå Langangen til Rugtvedt. Dette er nok eit viktig steg mot samanhengande firefelts veg frå Oslo til Kristiansand. Det er òg svært gledelig at dei samla kostnadane for utbygginga mellom Langangen og Dørdal, lenger sør, vert betydeleg lågare enn tidligare antatt, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei anna pressemelding.

Strekninga frå Langangen forbi Porsgrunn, over Grenlandsfjorden til Rugtvedt er 18 kilometer og skal verte firefelts veg med 110 km/t. Trafikktryggleiken på strekninga, og vidare mot Dørdal, vert betydeleg bedra ved at ny E18 i større grad vert reindyrka som ein gjennomfartsåre.

Tidlige prognoser frå Statens vegvesen anslo prosjektet til å koste 12,8 milliardar kroner. Etter at Nye Veier har tatt over, har dei sett nærare på kostnadane for å redusere dei. No er forventa kostnad på 11,5 milliardar kroner. Selskapet vil arbeide med å finne ytterligare kostnadsinnsparingar.

– Eg er svært nøgd når eit prosjekt vert rimeligare enn først antatt. Spesielt sidan reduksjonane kjem bilistane til gode. På denne strekninga vert det lågare bompengetakstar for både bilar og lastebilar, seier samferdselsministeren i meldinga.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.