OFFSHORE

Ny dykkerrekord

Geoconsult overtok Hugin 3000 fra Kongsberg Simrad for 14 dager siden og allerede nå har den gjennomført sitt første oppdrag med bravur.

Rekorddykket foregikk i et oppdrag vest for Shetland hvor et større havområde ble kartlagt på under tre dager. Med de tradisjonelle slepte bøyene ville oppdraget tatt 20 døgn.

- Bruk av Hugin 3000 vil etter hvert kreve andre prisformater for havbunnskartlegging, sier salgssjef Morten Berntsen i Kongsberg Simrad. Hugin 3000 tilbakela en distanse på 245 nautiske mil under sitt dykk.