OLJE OG GASS

Ny bot på 10 millioner til Statoil

Statoil har fått sin andre bot for miljøkriminalitet på en uke.

Statoil får millionbot for utslipp av kjemikalier fra plattformen Oseberg C.
Statoil får millionbot for utslipp av kjemikalier fra plattformen Oseberg C. Bilde: Øyvind Hagen/Statoil

Statoil har i dag fått en bot på 10 millioner kroner etter å ha sluppet ut vaskevann med ulike kjemikalier.

Dette bekrefter statsadvokat Harald Grønlien i Rogaland overfor Teknisk Ukeblad.

– Det ble vasket prosessutstyr på Oseberg C. Vaskevannet, som var på 180 kubikk og inneholdt ulike kjemikalier, ble kjørt i oljeeksportledningen til Sture-terminalen. Dette ble dumpet rett i havet, sier Grønlien.

– I tillegg var det feil med deklarering av dette. Det ble deklarert 80 kubikk, men det ble ikke deklarert hva som var hva, sier han videre.

Han vil ikke si noe om hvor alvorlig statsadvokaten ser på saken, men viser til boten.

– Det er ikke opp til meg å vurdere det. Vi gir et forelegg på 10 millioner kroner. Det sier kanskje noe om alvorlighetsgraden, sier han.

Les også: Statoil kan bli dømt for ytterligere to miljøkrimsaker

En måneds frist

Statoil har fått fire uker på å vedta, eller ikke vedta boten.

I tillegg til selve boten får Statoil en inndragning på 1,3 millioner kroner.

– Dette er et anslag på hva det ville kostet for Statoil å gjøre dette på en forskriftsmessig måte, sier Grønlien.

Miljøstiftelsen reagerte

Det var Bellona som anmeldte saken. De skrev i forbindelse med anmeldelsen følgende:

– Avfallet kom fra Oseberg C hvor avfallet hadde hopet seg opp blant annet etter vaskeoperasjoner. Oseberg C har hatt betydelige problemer med å kvitte seg med sitt avfall etter at det ble avslørt at Statoils avfallbrønn på feltet ble fylt opp med for mye avfall, slik at den sprakk opp og avfall lakk ut i sjøen. Siden har Statoil søkt å løse problemene med å bli kvitt avfallet på flere andre måter.

Dette er andre boten Statoil får for miljøkriminalitet på under en uke. Tidligere denne uken ble det kjent at Statoil får 10 millioner kroner i bot for et utslipp på Veslefrikk.

Glade

Karl Kristensen er fagrådgiver for petroleum i Bellona.

Han sier boten er en god nyhet.

– Vi er glad for at statsadvokaten har tatt denne beslutningen, og oppfatter dette som et gjennombrudd for Bellonas arbeid med denne typen saker. Vi håper dette fører til en endring av norsk rettspraksis i forhold til hvordan denne typen saker håndteres. Bellona har i lengre tid pekt på en bekymringsfull unnfallenhet hos politi- og tilsynsmyndigheter når det gjelder oppfølging av straffbare regelverksbrudd på norsk sokkel, sier han.

– Veldig mange saker har blitt mangelfullt etterforsket og henlagt på usaklig grunnlag. Vi håper dette fører til at tilsyns- og politi- og påtalemyndigheter endrer sin praksis og at det nå blir enklere å stille selskaper som bryter miljøregelverket til ansvar for sine handlinger, sier han.

– Alvorlig sak

Statoils informasjonssjef Ørjan Heradstveit sier selskapet ikke har tatt stilling til om de skal vedta boten.

– Dette er en alvorlig sak vi gjerne skulle vært foruten. Vi har nå fire uker til å vurdere denne boten og vil gjøre en grundig vurdering innen fristens utløp, sier han.

Les også:

Utslipp fra ny Statoil-brønn kan gå rett til iskanten

Alle kjemikaliene i injeksjonsbrønn lakk ut på havbunnen

Les mer om: