Kvikkleire

NVE starter befaring langs kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil i høst starte befaringer for å sjekke tilstanden langs kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker. 

Natt til 30. desember 2020 gikk det et større leirskred i Ask i Gjerdrum kommune. Ti mennesker mistet livet i skredet.
Natt til 30. desember 2020 gikk det et større leirskred i Ask i Gjerdrum kommune. Ti mennesker mistet livet i skredet. (Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / Pool / NTB)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil i høst starte befaringer for å sjekke tilstanden langs kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker. 

Befaringene vil starte opp 27. september og pågå utover høsten. Hoveddelen av arbeidet vil pågå i uke 39 og 42, skriver NVE.

– Kartleggingen er en del av et større prosjekt som ble startet i desember 2020 for vurdering av kvikkleiresonene i de tre kommunene. Hovedmålet med prosjektet er å få et oppdatert bilde av faregrad og risiko i gamle kvikkleiresoner, sier prosjektleder Ingrid Havnen i NVE.

Det var natt til 30. desember 2020 at det gikk et større leirskred i Ask i Gjerdrum kommune. Store deler av tettstedet ble evakuert, og over 1.600 mennesker ble berørt. Ti mennesker mistet livet i skredet.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå