KRAFT

NVE slår tilbake mot Riksrevisjonen

Mona Sprenger
5. juni 2009 - 07:02

I fjor høst felte Riksrevisjonen med bakgrunn i en Norconsult-rapport en knusende dom over tilstanden i distribusjonsnettet for strøm.

Kritikken gikk blant annet ut på at ingen fører skikkelig kontroll med landets nettselskaper og at det fører til at strømnettets tekniske tilstand blir verre for hvert år.

– Kritiske mangler i strømnettet

Tilstrekkelig god oversikt

Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en ny rapport kommet med sitt tilsvar på deler av Riksrevisjonens undersøkelse. Og konklusjonen er helt annerledes.

– NVE er av den oppfatning at vi samlet har en tilstrekkelig god oversikt over utviklingen av tilstanden i distribusjonsnettet, sier avdelingsdirektør i NVE, Marit Lundteigen Fossdal.

Hun understreker at NVE riktignok ikke har vurdert den tekniske tilstanden i enkeltkomponenter i distribusjonsnettet fordi det ville vært svært ressurskrevende.

Ikke innsyn

– Riksrevisjonen skriver at om lag halvparten av nettselskapene har anlegg med feil og mangler. Stemmer ikke det?

– Norconsult AS utarbeidet på oppdrag fra Riksrevisjonen en rapport om teknisk tilstand i distribusjonsnettet i 10 utvalgte nettselskap. NVE har ikke fått innsyn i de funnene som Norconsult gjorde, og kjenner ikke type eller alvorlighetsgrad i de feil og mangler som er funnet. Vi kan derfor ikke kommentere påstanden om at om lag halvparten av nettselskapene har anlegg med feil og mangler.

Vil fange opp avvik

I rapporten viser NVE til avbruddsstatistikken som viser at andelen ikke levert energi er sunket fra 0,31 ‰ i 1996 til 0,13 ‰ i 2007. Den er altså mer enn halvert.

– NVE fører tilsyn med driftssikkerheten i distribusjonsnettet, sier Lundteigen Fossdal, som mener at særskilte avvik på området derfor vil kunne fanges opp.

– NVE samler inn data om feil og avbrudd i alle distribusjonsnett. I tillegg gjennomføres årlig tilsynsbesøk hos utvalgte nettselskaper. Videre innrapporterer nettselskapene årlig ulike kostnadselementer ved drift og vedlikehold av nettanleggene. NVE følger også opp aldersutviklingen av komponenter i systemet.

Ikke grunnlag

– NVE skriver i rapporten at bransjen sett under ett fungerer i henhold til målsettingene. Hvordan forklarer NVE da at en av tre driftsledere i Norconsult-rapporten mener at den økonomiske reguleringen i liten eller i svært liten grad stimulerer til forsvarlig drift og utvikling av distribusjonsnett?

– NVE har ikke grunnlag for å mene noe om hvorfor et mindretall av driftslederne har en annen oppfatning. NVEs vurderinger bygger på utviklingen i en rekke indikatorer som leveringskvalitet, investerings- og vedlikeholdskostnader.

Investeringene øker

– Investeres det nok i nettet?

– Basert på vurderingene i NVE-rapporten ”Aldersfordeling for komponenter i kraftsystemet” fra 2005 samt den historiske utviklingen i investeringsnivå, mener NVE at det ikke er noen indikasjoner på at reinvesteringstakten i distribusjonsnettet har vært for lav. Tvert om har den vært høyere enn forventet, sier NVE-direktøren.

– Dette ser vi som en positiv utvikling.

Ulik oppfatning

– Hvordan er det mulig at NVE s oppfatning av strømnettets tilstand er så forskjellig fra Riksrevisjonen?

– Ut fra Riksrevisjonens rapport er det vanskelig å vurdere om NVE og Riksrevisjonen har en veldig forskjellig oppfatning av strømnettets tilstand. Det kan imidlertid se ut som om vi har ulik oppfatning av hva som er konsekvensene av tilstanden og hva man kan oppnå med å føre tilsyn med den tekniske tilstanden til enkeltkomponenter.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.