KRAFT

NVE-sjefen forsvarer elsertifikatordningen

Slår tilbake mot kritikken fra NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Det skulle bare mangle at Norge deltar i dette europeiske spleiselaget for å bidra til mer fornybar energi, mener NVE-sjef Per Sanderud.
Det skulle bare mangle at Norge deltar i dette europeiske spleiselaget for å bidra til mer fornybar energi, mener NVE-sjef Per Sanderud. Bilde: Øyvind Lie

På Energi Norges vinterkonferanse i Berlin gikk NHO-sjef Kristin Skogen Lund til kraftig angrep på den norsk-svenske elsertifikatordningen. Hun sa blant annet at det ikke var et stolt øyeblikk da man var så begeistret for de grønne sertifikatene, og at det neppe var verdens smarteste løsning at norske forbrukere subsidierer svenske vindmøller.

På en pressefrokost i dag om vindkraft slo vassdrags- og energidirektør Per Sanderud tilbake mot kritikken.

– I det siste har det kommet en del kritikk mot at vi har en ordning med subsidier til fornybar energi i Norge i en tid hvor vi kanskje går mot et kraftoverskudd. At det er en diskusjon rundt dette er fint, men jeg vil minne om bakgrunnen for at vi faktisk har ordningen. Det er rett og slett fordi vi har fornybarmålet på 67,5 prosent, sa Sanderud.

El-sertifikater kan blåse nytt liv i vindparken på Smøla

Les også:

–  Eneste alternativ

Han minnet også på hvorfor målet ble satt.

– Det var fordi både EU-kommisjonen og FNs klimapanel mener at det ikke er mulig å redusere CO2-utslippene ned på det nivået som er nødvendig uten at det kommer mer fornybar energi.  Du kan spare så mye strøm du vil, bruke så mye elbil du vil, du kan effektivisere så mye du vil, og vi kan legge ned tung industri, men likevel er det ikke mulig å få dette til med noenlunde realistiske rammer, uten å få mer fornybar energi, sa Sanderud.

Derfor var det ifølge Sanderud nødvendig med en støtteordning.

– Ellers får vi ikke mer fornybar energi, og da klarer vi ikke å nå dette rettslig bindende EU-målet. Alle 30 EØS-land har en rettslig bindende avtale med EU om at de skal nå en høyere fornybarandel enn de hadde tidligere. Vi må ha virkemidler for å nå det, og vi mener vi knapt kunne hatt en bedre ordning for å nå disse målene, sa Sanderud.

Les også: NVE: Hafslund har grove brudd på beredskapsregelverket

Spleiselag

Han sa også at Norge leverer fornybar energi til en langt lavere subsidiepris enn noe annet land.

– Det har selvfølgelig sammenheng med at vi i Norge har tilgang på store mengder fornybar energi, og det skulle bare mangle at vi deltar i dette europeiske spleiselaget, eller dugnaden for å nå det og bidra til mer fornybar energi, enten den blir brukt her i landet eller i utlandet, sa Sanderud.

Les også:

– Vi kan få tilbake 1,9 TWh fra Sverige

Nå sier leverandørindustrien nei takk til havvind  

Les mer om: