NVE om kvikkleireundersøkelser: Det bekymrer oss at private utbyggere bruker konsulenter som ikke holder mål

Hvert eneste år kommer NVE med 130 innsigelser. Kunnskapsmangel og kvikkleireundersøkelser som ikke holder faglig mål er en utfordring for både kommuner og byggherrer.

NVE om kvikkleireundersøkelser: Det bekymrer oss at private utbyggere bruker konsulenter som ikke holder mål
NVE har hatt flere innsigelser til undersøkelser gjort i Gjerdrum fordi de ikke har holdt den kvaliteten som forutsettes. Foto: Gorm Kallestad / NTB / Pool Foto: Gorm Kallestad, NTB

Bare i Gjerdrum kommune har NVE, region øst, hatt 73 arealplansaker i perioden 2001 til 2020