NVE forbereder leveringsplikt på kvikkleiredata

Fortsatt frivillig å levere data fra kvikkleireundersøkelser til nasjonal database.

NVE forbereder leveringsplikt på kvikkleiredata
Inger-Lise Solberg, forsker ved NGU, har vært prosjektleder for Nadag siden databasens spede start i 2012. Nå ser det ut som om kommer en innleveringsplikt, NVE leverer sitt forslag til utforminen av plikten innen utgangen av året. Foto: Joachim Seehusen

Initiativet til en slik plikt har ligget tilnærmet ubehandlet i Olje- og energidepartementet i snart ti år. NVE leverer nytt forslag innen utgangen av året.