KVIKKLEIREFARE

NVE ba om kvikkleiredata – Sweco unnlot å svare

I oktober i fjor sende NVE ut en forespørsel om faredata fra kvikkleireundersøkelser til de fem største aktørene, Multiconsult, Norconsult, NGI, Rambøll og Sweco. Fire startet arbeidet, Sweco gjorde ingenting.

Det går i snitt kvikkleireskred hvert eneste år i Norge. Bildet fra et skred som gikk i Namsos i Nord-Trøndelag for 12 år siden. Kun deler av potensielt skredfarlige områder er kartlagt, og bare deler av dette er tilgjengelig i databasen til NGU.
Det går i snitt kvikkleireskred hvert eneste år i Norge. Bildet fra et skred som gikk i Namsos i Nord-Trøndelag for 12 år siden. Kun deler av potensielt skredfarlige områder er kartlagt, og bare deler av dette er tilgjengelig i databasen til NGU. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Kvikkleiredataene skal legges inn i Nadag, den nasjonale databasen for grunnundersøkelser. Denne ble opprettet i 2012, men har store hull. Både offentlige etater og private aktører sitter på omfattende kvikkleiredata som er utilgjengelige.