NVE ba om kvikkleiredata – Sweco unnlot å svare

I oktober i fjor sende NVE ut en forespørsel om faredata fra kvikkleireundersøkelser til de fem største aktørene, Multiconsult, Norconsult, NGI, Rambøll og Sweco. Fire startet arbeidet, Sweco gjorde ingenting.

NVE ba om kvikkleiredata – Sweco unnlot å svare
Det går i snitt kvikkleireskred hvert eneste år i Norge. Bildet fra et skred som gikk i Namsos i Nord-Trøndelag for 12 år siden. Kun deler av potensielt skredfarlige områder er kartlagt, og bare deler av dette er tilgjengelig i databasen til NGU. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Kvikkleiredataene skal legges inn i Nadag, den nasjonale databasen for grunnundersøkelser. Denne ble opprettet i 2012, men har store hull. Både offentlige etater og private aktører sitter på omfattende kvikkleiredata som er utilgjengelige.