NTNUs koronateknologi videreutvikles i nytt selskap

Samarbeid mellom NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim la grunnlaget for etableringen av det nystartede selskapet Lybe Scientific – en spin-off med utgangspunkt i NTNUs koronateknologi som ble utviklet på rekordtid.

NTNUs koronateknologi videreutvikles i nytt selskap
Tonje Steigedal (t.h.) leder det nystartede selskapet Lybe Scientific AS. Her sammen med Toril Hernes, prorektor for innovasjon ved NTNU. Foto: Kjersti Lunden Nilsen

Med NTNU-forskerne Magnar Bjørås og Sulalit Bandyopadhyay i spissen, og et forskerteam av kollegaer fra to av NTNUs største institutter, er målet å bli en leverandør av nye diagnostikkløsninger med høy kvalitet.